TÉMA: cezhraničná

Zdravotníctvo 03-11-2011

Ako s predpisom na lieky v zahraničí?

Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu k opatreniam, ktoré majú zlepšiť uznávanie lekárskych predpisov v rámci EÚ.
Regionálny rozvoj 02-11-2010

Cezhraničná spolupráca: bezvízový styk je prioritou Ukrajiny

Po vstupe Slovenska do Schengenu už nie je spoločná hranica „hranicou so susedom“, ale „hranicou s EÚ“, konštatoval zástupca ministra zahraničných vecí Ukrajiny Pavel Klimkin na konferencii o cezhraničnej spolupráci v Košiciach.
Zdravotníctvo 15-06-2010

Poslanci sa na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť dívajú liberálnejšie

Minulý týždeň dospeli ministri zdravotníctva k dohode o cezhraničnej starostlivosti, ktorú označili za prelomovú. Europoslanci, lekári a skupiny zastupujúce pacientov však tvrdia, že pred implementovaním nových pravidiel treba ešte dokončiť veľa práce.
Regionálny rozvoj 09-03-2010

Slovensko predstavilo svoje ciele ohľadne Dunajskej stratégie

Slovensko predstavilo v Národnej pozícii k Stratégii EÚ pre dunajský región svoju víziu rozvoja tejto najväčšej európskej rieky. Zároveň načrtlo možnosti a oblasti cezhraničnej spolupráce v rámci podunajského regiónu.
Energetika 03-06-2009

Bojujeme o energetickú agentúru EÚ

V boji o sídlo európskej energetickej agentúry pribudol Slovensku včera ďalší konkurent – Rumunsko.
Regionálny rozvoj 16-01-2009

Fondy cezhraničnej spolupráce vedú

V čerpaní prostriedkov sú zatiaľ najúspešnejšie fondy cezhraničnej spolupráce. Do júna 2009 sa však pravdepodobne podarí dočerpať j ostatné.
Regionálny rozvoj 13-12-2008

Hľadajú hodnotiteľov

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja hľadá hodnotiteľov pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.
Regionálny rozvoj 20-11-2008

Otváracia konferencia programu Maďarsko – Slovensko

V Budapešti sa bude konať otváracia konferencia Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-13.
Regionálny rozvoj 05-09-2008

Operačný program Juhovýchodná Európa

Program podporuje nadnárodné strategické partnerstvá pre zlepšovanie integrácie zúčastnených krajín.
Regionálny rozvoj 05-09-2008

Program Stredná Európa 2007-2013

Program rozvíja partnerstvo a integráciu zúčastnených krajín, je zameraný na podporu inovácií, dostupnosti, ochranu životného prostredia a konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest.
Regionálny rozvoj 05-09-2008

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

Spoločný operačný program slúži na prehĺbenie spolupráce medzi regiónmi zo štyroch krajín.
Regionálny rozvoj 05-09-2008

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – Česká republika 2007-2013

Cieľom OP pre cezhraničnú spoluprácu je zvyšovať konkurencieschopnosť, zamestnanosť a atraktívnosť regiónov na slovensko-českej hranici.
Regionálny rozvoj 04-09-2008

Program cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007-2013

Program má pomáhať vytvoriť sociálne a environmentálne atraktívny región na slovensko-rakúskom pohraničí.
Regionálny rozvoj 04-09-2008

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007-2013

Program pomáha rozvíjať spoluprácu na slovensko-poľskom pohraničí s cieľom skvalitňovania života v tomto regióne.
Regionálny rozvoj 04-09-2008

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – SR 2007-2013

Zvýšiť sociálnu a kultúrnu súdržnosť v slovensko-maďarskom pohraničí a zvýšiť úroveň ekonomickej a sociálnej integrácie v týchto oblastiach má pomôcť program cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom.
Regionálny rozvoj 04-09-2008

Eurofondy: cezhraničná a územná spolupráca

Slovensko má možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj mimo „klasických“ jedenástich operačných programov. Časť z nich je zameraná na rozvoj spolupráce medzi európskymi regiónmi z členských, ale aj susedných krajín.
Trh s energiami 27-08-2008

Vzniká regionálny trh s elektrinou na severe Európy

Na severe Európy sa vytvoril regionálny trh s elektrickou energiou – Komisia schválila spoločnú iniciatívu operátorov transmisných systémov z Nemecka, Dánska a Nórska.
Zdravotníctvo 14-07-2008

Cezhraničná zdravotná starostlivosť len so súhlasom

Pred tým, ako bude pacient môcť hľadať lepšiu zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte Únie, musí doma získať súhlas a tým aj záruku, že mu náklady dodatočne preplatia.
Verejná správa 01-07-2008

Viac transparentnosti vo výdavkoch na zdravotníctvo

EÚ a ďalších 26 krajín európskeho regiónu WHO sa zaviazali k väčšej transparentnosti pri financovaní zdravotníckych systémov. Európska komisia v tomto čase pripravuje nový návrh pravidiel pre zlepšenie prístupu k cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti.
Zdravotníctvo 05-05-2008

Zdravotnej agende EÚ bude dominovať bezpečnosť

Riešenie zdravotných hrozieb ako je napr. vtáčia chrípka a zabezpečenie efektívneho a spravodlivého prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti budú top priority zdravotníckej agendy EÚ v nasledujúcich rokoch. V rozhovore pre EurActiv to povedal riaditeľ DG verejného zdravia Komisie Andrzej Ryś.
Slovensko v EP 02-04-2008

Nová komisárka si posvieti na práva pacientov

Budúca cyperská komisárka pre zdravie chce odblokovať legislatívu o právach pacientov v EÚ a cezhraničných zdravotníckych službách. Povedala to na vypočutí v Európskom parlamente.

EÚS/CBC AT-SK: Rakúsko-slovenský program spúšťa výzvu

Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - SR 2007 - 2013 otvára výzvu na predkladanie projektov. Žiadosti predložené do 7. apríla 2008 budú posudzované v júni.
Regionálny rozvoj 05-03-2008

CBC AT – SK: najprv projektové zámery, potom projekty

Je najvyšší čas premyslieť si projektové zámery cezhraničných projektov s Rakúskom, oficiálna stránka rakúsko-slovenského programu ponúka už viaceré dôležité dokumenty, manuál programu ešte chýba.
Regionálny rozvoj 09-02-2008

EÚS: Prvá “územná kooperačná grupa”

Prvé zoskueprnie pre územnú spoluprácu majú v regióne Lille, ktorý je sídlom spoločného technické sekretariátu pre INTERREG IVC. Slovensko sa zatiaľ pasuje s legislatívou v parlamente.