TÉMA: chemicky

Podnikanie 22-01-2013

Oživeniu hospodárstva bráni podľa priemyslu klimatická legislatíva

Predstavitelia ťažkého priemyslu tvrdia, že sú nespravodlivo postihnutí zvyšujúcimi sa cenami energie, ktoré spôsobujú klimatické politiky EÚ. Na druhej strane týchto výrobcov obviňujú z toho, že sami profitujú z ETS.
Podnikanie 22-01-2013

Oživeniu hospodárstva bráni podľa priemyslu klimatická legislatíva

Predstavitelia ťažkého priemyslu tvrdia, že sú nespravodlivo postihnutí zvyšujúcimi sa cenami energie, ktoré spôsobujú klimatické politiky EÚ. Na druhej strane týchto výrobcov obviňujú z toho, že sami profitujú z ETS.
Podnikanie 30-08-2011

Komisia sa vracia k legislatíve REACH

Po piatich rokoch od schválenia jedného z najkontroverznejších legislatívnych návrhov sa EK chystá na revíziu legislatívy REACH. Chemický priemysel musí podľa nej preukazovať, že výrobky neohrozujú zdravie ani životné prostredie.
Veda a inovácie 17-06-2011

Obmedzenie emisií o 20 % do roku 2020: Držte sa plánu!

Podľa Huberta Manderyho, šéfa Európskej rady chemického priemyslu (Cefic), by zvýšenie cieľa pre obmedzenie emisií v EÚ ohrozilo konkurencieschopnosť priemyslu a viedlo by k potenciálnym priamym a nepriamym nákladom vo výške niekoľko miliárd eur.

Boj o toxické chemikálie je čoraz intenzívnejší

Chemické firmy varovali európsky dozorný orgán, že v prípade zverejnenia mien výrobcov najtoxickejších látok, budú situáciu riešiť súdnou cestou. Agentúra už čelí žalobe zo strany aktivistov.
Podnikanie 25-05-2010

Chemickým podnikom zníži EÚ poplatky

Malé firmy budú platiť menej poplatkov Európskej chemickej agentúre (ECHA). Európska komisia rozhodla v niektorých prípadoch až o 90 % znížení vyberaných poplatkov.
Podnikanie 14-01-2010

V Dánsku sa bude dať poistiť proti teroristickému útoku

Európska Komisia Dánsku povolila, aby poskytovalo štátnu garanciu na poistenie proti škodám spôsobeným nukleárnym, biologickým či chemickým útokom. Garancia pritom predstavuje až 15 miliárd dánskych korún (približne 2 miliardy eur) v prípade jedného útoku. Dánsko tým chce presvedčiť poisťovne, aby ponúkali aj tento druh poistenia.
Ekonomika 04-06-2007

Chemická legislatíva REACH vstupuje do platnosti

Legislatíva regulujúca registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemických látok (REACH) vstúpila do platnosti 1. júna, stále však vzbudzuje kontroverzné reakcie. Chemický priemysel zdôrazňuje náklady, ktoré im prinesie, no je pripravený požiadavky splniť, environmentálne skupiny poukazujú na pretrvávajúce nedostatky.
Slovensko v EP 22-06-2006

Testovaniu na zvieratách odzvonilo

Veľkí producenti chemikálií, farmaceutík, biotechnológií, kozmetiky a prostriedkov na ochranu plodín sa dohodli na akčnom pláne s cieľom znížiť testovanie na zvieratách prostredníctvom nájdenia alternatívnych metód v rámci výskumu a vývoja.