TÉMA: chemikalie

Londýn znečistenie
Klíma 02-01-2017

Environmentalisti chvália predsedníctvo za chemikálie, karhajú za obchod

Bratislavská cestovná mapa, ktorá vzišla zo septembrového summitu neobsahuje žiadny odkaz na životné prostredie alebo udržateľnosť.

Nemecko sa posunulo bližšie k zákazu frakovania

V Nemecku je na používanie kontroverznej technológie, pomocou ktorej sa získavajú nekonvenčné fosílne palivá, uvalené moratórium. Technológia, známa ako frakovanie, ale nie je v krajine zakázaná. Nemecká spolková agentúra pre životné prostredie, dúfa, že nové nariadenie tento stav môže zmeniť.
Podnikanie 06-02-2013

Slováci najviac kontrolujú zloženie potravín

Používanie chemikálií v EÚ je bezpečnejšie ako pred desiatimi rokmi. Tvrdí to Európska komisia s odvolaním na správu o fungovaní nariadenia REACH a výsledky Eurobarometra. Na Slovensku si to ale myslí len 44 % opýtaných. Slováci tiež pred nákupom najčastejšie kontrolujú zloženie potravín.
Vzdelávanie 23-01-2013

EEA žiada viac opatrnosti pri nových technológiách

Napriek tomu, že niektoré inovácie môžu mať niekedy veľmi škodlivé vplyvy, v mnohých prípadoch sa včasné varovné náznaky potláčajú alebo ignorujú. Európska environmentálna agentúra poukazuje na prípady, kedy signály prešli bez povšimnutia a viedli k úmrtiam, chorobám a environmentálnej deštrukcii.
Vzdelávanie 23-01-2013

EEA žiada viac opatrnosti pri nových technológiách

Napriek tomu, že niektoré inovácie môžu mať niekedy veľmi škodlivé vplyvy, v mnohých prípadoch sa včasné varovné náznaky potláčajú alebo ignorujú. Európska environmentálna agentúra poukazuje na prípady, kedy signály prešli bez povšimnutia a viedli k úmrtiam, chorobám a environmentálnej deštrukcii.
Podnikanie 15-08-2012

Občania budú lepšie informovaní o hrozbe priemyselných havárií

Aktualizovaná smernica Seveso III má zlepšiť informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú okolité priemyselné podniky. Úpravy sa na Slovensku týkajú 82 podnikov.
Podnikanie 13-12-2011

Česi a Slováci chcú zmäkčenie pravidiel REACH

Česká a slovenská vláda apelujú na európskych lídrov, aby došlo k prehodnoteniu prísnej chemickej legislatívy REACH. Argumentujú tým, že regulácia škodí najmä malým podnikom a spomaľuje rast.

Boj o toxické chemikálie je čoraz intenzívnejší

Chemické firmy varovali európsky dozorný orgán, že v prípade zverejnenia mien výrobcov najtoxickejších látok, budú situáciu riešiť súdnou cestou. Agentúra už čelí žalobe zo strany aktivistov.

Environmentálna loby chce limity na chemikálie

Ekológovia upozornili na 22 chemikálií, ktoré narúšajú funkciu hormónov v tele živočíchov i človeka a bežne sa objavujú v plastoch, obaloch a kozmetických prípravkoch. Chcú preto aby boli kontrolované Európskou úniou.

REACH pozná prvé nebezpečné chemikálie

Komisia a členské krajiny predstavili zoznam prvých 15 chemických látok, ktoré sú pravdepodobne vysoko škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ide o výber spomedzi zatiaľ 600 tis. chemických látok, ktoré ich výrobcovia zaregistrovali podľa pravidiel novej chemickej legislatívy REACH.
Podnikanie 25-05-2007

MVO: stále nie je jasno v regulácii nebezpečných chemikálií

O týždeň vstupuje do platnosti nová chemická legislatíva REACH. Spotrebitelia, environmentálne organizácie, ženské aj zdravotné združenia z celej Európy varujú, lebo opatrenia, ktoré REACH zavádza, majú totiž stále veľa nedostatkov.
Ekonomika 14-12-2006

Najkomplikovanejšia európska legislatíva schválená

Parlament bol výraznou väčšinou za nariadenie REACH upravujúce registráciu a povoľovanie chemických látok v EÚ. Prijatie legislatívneho balíka výrazne ovplyvní chemický priemysel. Podnikatelia budú musieť doložiť, že nimi používané chemikálie sú bezpečné a neškodia zdraviu.
Podnikanie 29-11-2006

REACHu hrozí zmierovací výbor

Vyhliadky na dohodu o reforme chemickej politiky EÚ (smernica REACH) pred rozhodujúcim druhým čítaním v Parlamente sú pochmúrne. Nemecko a niektoré ďalšie členské krajiny odmietajú ustúpiť zo svojho postoja, uviedol spravodajca Guido Sacconi.
Ekonomika 11-10-2006

Politické strany sa zhodli na chemickej legislatíve

Liberálni a zelení poslanci Výboru pre životné prostredie v EP podporili spravodajcu k otázke REACH Guida Sacconiho (socialisti), aby posilnili pozíciu Parlamentu pred posledným kolom rokovaní o chemickej legislatíve.
Ekonomika 14-06-2006

Parlament za prísnejšiu ochranu vôd

Parlament hlasoval za posilnenie štandardov EÚ na obmedzenie úrovní nitrátov a pesticídov v podzemnej vode, ktorá poskytuje Európanom dve tretiny pitnej vody.
Vonkajšie vzťahy 12-06-2006

USA na čele koalície proti európskej chemickej legislatíve

Spojené štáty vytvorili koalíciu krajín, v ktorej je Japonsko, India a desať ďalších, ktoré odsudzujú údajné negatívne dopady chemickej legislatívy REACH na voľný obchod. Snaha EÚ regulovať množstvo chemikálií má poškodzovať rozvojové krajiny a malé firmy.
Ekonomika 10-05-2006

Štáty USA chcú európsku chemickú legislatívu

Ako sa Európa pripravuje na REACH, štátne a lokálne úrady v USA začali s prijímaním podobných reforiem, akými je legislatíva EÚ, týkajúca sa chemikálií. Vyplýva to zo správy environmentálnej skupiny z Washingtonu.