TÉMA: chladenie

Brusel zvažuje obmedzenia pre výrobcov chladiacich a klimatizačných zariadení

Skleníkové plyny, ktoré sa používajú v chladničkách či klimatizácii, treba zakázať alebo by sa ich používanie malo riadiť tým, ako veľmi prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Uvádza sa to v konzultačnej správe pre EÚ.

Solárny priemysel má optimistické vyhliadky rastu

Solárny priemysel ja stavia do pozície kľúčového prispievateľa k dosiahnutiu cieľa vytvoriť 20% energetického mixu v Európe do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov. Napriek pôsobivému rastu však celkový podiel solárnej energie ostáva obmedzený.

O vykurovaní domácností rozhodnú členské štáty

Napriek sľubom Komisie z roku 2006 o navrhnutí záväzných cieľov pre obnoviteľné energetické zdroje (OZE) pri vyhrievaní a chladení s nimi do budúcnosti nemožno rátať. Bude na členských štátoch, aby sa rozhodli o týchto cieľoch ako o súčasti nadchádzajúcich akčných plánov na zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020.
Ekonomika 17-02-2006

Čím sa bude v EÚ kúriť?

Plénum Európskeho parlamentu 14. februára 2006 schválilo iniciatívnu správu o kúrení a chladení z obnoviteľných zdrojov energie, ktorej cieľom je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie, používaných v EÚ pri vykurovaní a chladení.