TÉMA: chudoba

Rozvojová politika 23-01-2019

Expertka Svetovej banky: Najväčšou chybou miest je ich reaktívne plánovanie

Ak viete, že sa vo vašej krajine ľudia z vidieka sťahujú do miest, premýšľajte o tom, aké mesto budete potom potrebovať, radí skúsená urbanistka. Manažérka Svetovej banky pracuje s reprezentantmi miest na tom, aby ich plánovanie proaktívne riešilo globálne výzvy.  
chudoba ženy rodová nerovnosť
Podnikanie 29-06-2017

Oľga Pietruchová: Ženy postihuje chudoba častejšie a tvrdšie

Nový vládny materiál analyzuje rodový rozmer chudoby, najmä to, ako postihuje ženy a ako sa prekrýva s ďalšími faktormi - vekom či etnicitou.
Energetika 17-07-2012

Nové zákony stoja na strane spotrebiteľa

Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Podľa predložených návrhov zákonov naopak pribudnú nové povinnosti dodávateľom energií. O zmenách, ktoré posilnia postavenie spotrebiteľov hovorí analytik Michal Hudec.
Európa 2020 21-12-2010

Musíme urobiť viac v boji proti chudobe

Pri ohliadnutí sa späť na rok 2010, Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, komisár pre zamestnanosť a sociálnu politiku László Andor upozornil, že EÚ a jej členovania musia pokračovať v hľadaní nových efektívnejších spôsobov zlepšenia životov najznevýhodnenejších skupín. Uviedol v exkluzívnom rozhovore pre EurActiv.
Sociálna politika 08-12-2009

Fintan Farrell: Chudobe dnes čelia aj tí, ktorých to pred tým ani nenapadlo

Investovanie do sociálnych systémov je rovnako dôležité ako podpora finančného sektora, pretože ľudia, ktorí dostávajú podporu ju celú minú a sú teda impulzom hospodárskej aktivity, upozornil Fintan Farrell, šéf Európskej siete boja proti chudobe. Je zástancom názoru, že miera rovnosti v spoločnosti je indikátorom životnej úrovne a nie rast HDP. Okrem toho si myslí, že kríza síce na nejaký čas pominie, no kým vysoko postavení politickí predstavitelia nepochopia, že rovnejšie spoločnosti sú lepšie pre všetkých, môžeme očakávať, že ju v najbližších rokoch zažijeme opäť.