TÉMA: chudoba

Sociálna politika 04-05-2020

Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí trpia materiálnym nedostatkom

Vyše 430 tisíc Slovákov si nemôže dovoliť auto, telefón či práčku. Majú problém čeliť nečakaným finančným výdavkom, alebo si nemôžu dovoliť udržiavať doma primerané teplo. 
Daňová politika 21-01-2019

Oxfam: 26 najbohatších ľudí sveta vlastní toľko, čo polovica populácie

Kým majetok svetových miliardárov každých 24 hodín narastie o 2,5 miliardy dolárov, najchudobnejšia polovica sveta je každým dňom chudobnejšia o 500 miliónov dolárov.  
Rozvojová politika 28-11-2018

Právo na pôdu môže riešiť otázky chudoby vo svete

Bývanie je katalyzátorom až trinástich zo sedemnástich Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré si OSN stanovila ešte v roku 2015. Krajiny ich plánujú splniť do roku 2030.
Rovnosť šancí 18-07-2018

Na občianske iniciatívy o stálom občianstve a boji proti hladu sa pozrie aj Komisia

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva a vďaka nim môžu občania prostredníctvom Komisie predkladať návrhy právnych aktov.
Rozvojová politika 22-09-2017

Čo dnes trápi svet? V OSN zneli tento týždeň najdôležitejšie prejavy

Valné zhromaždenie OSN nie je len o slovenskom predsedovi, Trumpových slovách a Severnej Kórei.
Budúcnosť EÚ 20-07-2017

Ciele Európy 2020: Kto napreduje, kto zaostáva a kde je Slovensko?

Únia sa dostala do poslednej tretiny dekády, ktorej perspektívy a ciele stanovila stratégia o raste do roku 2020.
Sociálna politika 12-06-2017

Maďarské ženy bez domova: Zacyklenosť v chudobe

Riziko chudoby je v rámci Vyšehradskej skupiny najvyššie v Maďarsku. Viac ako 15 tisíc občanov už túto hranicu prekročilo a ostalo na ulici. V krajine je však bezdomovectvo kriminalizované.
chudoba
Sociálna politika 02-02-2017

Chudoba zabíja. Zdravotnícke stratégie si ju nevšímajú

Chudobní ľudia žijú v priemere o dva roky kratšie ako tí materiálne zabezpečení. Doložil to výskum, ktorého závery uverenil magazín The Lancet.
chudoba, sociálne vylúčenie
Podnikanie 18-10-2016

Počet ľudí ohrozených chudobou v EÚ sa vrátil k predkrízovému času

V roku 2015 bolo v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením stále takmer štvrtina popolácie, okolo 119 miliónov ľudí.
Sociálna politika 08-04-2015

Medzinárodný deň Rómov si EÚ pripomenula kritikou do vlastných radov

Najväčšia etnická menšina v Európe stále čelí sociálnemu vylúčeniu, nerovnosti a diskriminácii, priznáva Európska komisia.
Sociálna politika 26-03-2015

Nová štúdia potvrdzuje vplyv úspor na základné práva

Vo viacerých krajinách EÚ výrazne poklesla úroveň školstva, upadla zdravotná starostlivosť a narástol počet nezamestnaných. Štúdia europarlamentu viní nepremyslené úsporné opatrenia.
Sociálna politika 20-02-2015

V celej Európe rastie chudoba

Nová správa Caritas Europe „Chudoba a nerovnosť na vzostupe“ odhalila rastúci počet Európanov spadajúcich do kategórie chudobný.
Sociálna politika 04-11-2014

Každému štvrtému Európanovi hrozí chudoba

Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia sa týka 24,5 % obyvateľov európskej dvadsaťosmičky. Je to menej ako pred rokom, ale stále o necelé percento viac ako pred krízou v roku 2008.
Sociálna politika 22-05-2014

Zamestnanie pred chudobou nechráni

Vzdelanie ani zamestnanie pred rizikom upadnutia do chudoby neochránia. Taká je skúsenosť 13 miliónov Európanov.
Sociálna politika 03-04-2014

Vassiliou: Vzdelávanie je jedinou cestou proti chudobe Rómov

Pred rómskym summitom EÚ zdôraznila eurokomisárka Vassiliou nevyhnutnosť obrátiť pozornosť na kvalitné vzdelávanie, ktoré považuje za jedinú cestu odstránenia chudoby a začlenenia rómskych komunít.
Potravinárstvo 27-02-2014

Pomoc z únie pre najchudobnejších sa rozšíri

Európsky parlament vyrokoval navýšenie príslušného fondu o 1 mld eur. Fond už nebude poskytovať len potravinové prebytky, ale aj inú materiálnu podporu.

Najhmatateľnejším dôsledkom krízy je nárast chudoby zamestnaných

Najhmatateľnejším sociálnym dôsledkom krízy je značný nárast chudoby medzi zamestnanými ľuďmi v produktívnom veku, vyplýva to z Prieskumu zamestnanosti a sociálneho rozvoja v Európe za rok 2013.
Energetika 11-12-2013

Energetická chudoba: Špeciálne tarify či špeciálny dodávateľ?

V Únii existujú viaceré prístupy pre riešenie energetickej chudoby. Podľa koncepcie, ktorú nedávno predložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, by sa u nás mohli zaviesť špeciálne tarify pre zraniteľných spotrebiteľov či zriadiť verejný dodávateľ.
Európa 2020 27-08-2013

Vlani čelilo chudobe 715 tisíc Slovákov

V roku 2012 bolo riziku chudoby na Slovensku vystavených 13,2 % obyvateľov, čo je približne 715 tisíc ľudí. Medziročne ide o mierny nárast o 0,2 percentuálneho bodu. Vyplýva to z aktuálnych údajov Štatistického úradu SR.
Budúcnosť EÚ 27-02-2013

Eurostat: Chudoba ohrozuje najmä deti rodičov s nízkym vzdelaním

Riziku chudoby a sociálneho vylúčenia sú v porovnaní so zvyškom populácie najviac vystavené deti a mladiství. Podľa údajov Eurostatu sa to v roku 2011 týkalo 27 % tých, čo ešte nedosiahli 18 rokov.
Európa 2020 04-12-2012

Pätina Slovákov vlani čelila riziku chudoby

Riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2011 čelilo takmer 120 miliónov obyvateľov členských krajín EÚ z toho 1,1 milióna Slovákov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Eurostat.
Budúcnosť EÚ 25-10-2012

Komisia navrhla fond pomoci chudobným

Fond na pomoc najodkázanejším osobám v EÚ by podporoval programy členských štátov na poskytovanie potravín, oblečenia a ďalších tovarov základnej potreby bezdomovcom či deťom trpiacim hmotnou núdzou.
Sociálna politika 21-05-2012

Slovensko vystúpi z programu potravinovej pomoci EÚ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka plánuje oznámiť Európskej komisii zámer vystúpiť z programu potravinovej pomoci EÚ na rok 2012. Potravinová pomoc by mala pokračovať v roku 2013.
Vonkajšie vzťahy 07-03-2012

Cieľ OSN o pitnej vode sa dosiahol v predstihu

Medzinárodný cieľ znížiť počet ľudí, ktorí nemajú prístup k lepšej pitnej vode o polovicu, sa podarilo naplniť 5 rokov pred termínom.