TÉMA: chudoba

Fosílne palivá 24-05-2013

Európania chudobnejú kvôli prudko stúpajúcim nákladom na energie

S tým ako je čoraz viac ľudí naprieč Európou zasiahnutých zvyšovaním cien energie, je podľa Miltona Catelina načase, aby lídri EÚ konečne vyrovnali energetickú debatu a dali dostupnosť a bezpečnosť dodávok na roveň s dekarbonizačnými cieľmi.
Sociálna politika 17-12-2009

Vzťahy Sever-Juh, adaptácie a mitigácie v rozvojovom svete

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave
Sociálna politika 26-11-2009

Lisabonská stratégia 2 by sa nemala zameriavať na konkurencieschopnosť a rast

Podľa šéfa Európskej siete proti chudobe Fintana Farrell musí byť európska stratégia do roku 2020 sociálne vyváženou a nemala by sa koncentrovať len na konkurencieschopnosť a rast.
Regionálny rozvoj 01-07-2009

Potreba budovania vedecko-technologických parkov a inovačných klastrov na Slovensku z pohľadu priemyslu

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Sociálna politika 26-02-2007

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Správa mapuje na základe rozsiahleho empirického výskumu životné podmienky Rómov na Slovensku.
Sociálna politika 20-04-2006

Európa a chudoba: aká je realita

Autori skúmajú pokrok Európskej únie v boji proti chudobe.
Rovnosť šancí 28-07-2005

Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?