TÉMA: ciele EÚ

Komunálny odpad 17-02-2021

Slováci produkujú menej odpadu ako európsky priemer, ukazuje Eurostat

Slováci v roku 2019 v priemere vyprodukovali 421 kilogramov zmesového odpadu. Európsky priemer je 502 kilogramov. Hoci sa produkcia komunálu vo väčšine krajín zvyšuje, na skládkach ho končí menej.
Energetika 03-12-2020

Ako sa slovenský priemysel vyrovná s dekarbonizáciou? Ak sa nezmení, stratíme ho, varujú experti

Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín Únie. V nasledujúcich rokoch bude priemysel musieť prejsť hlbokou transformáciou, aby Slovensko splnilo emisné ciele. Prichádza navyše v čase pandémie, čo prináša hrozby, ale aj príležitosti.
Klíma 04-03-2020

Eurokomisia predstavila klimatický zákon, cieľ pre rok 2030 v ňom zatiaľ chýba

Eurokomisia chce dôsledne sledovať pokrok členských štátov aj súlad európskej legislatívy s klimatickými cieľmi. Stanovovanie cieľov medzi rokmi 2030 a 2050 navrhuje zrýchliť prostredníctvom delegovaných aktov.

Energetická efektívnosť na Slovensku aj v Únii stagnuje

Európska únia podľa najnovších štatistík v roku 2018 využívala viac energie, ako v roku 2012, kedy sa dohodla na cieľoch pre rok 2020. Od nich je vzdialená o tri, respektíve päť percent.
Energetika 23-01-2020

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku vzrástol o pol percentuálneho bodu

Ciele pre obnoviteľné zdroje energie pre rok 2020 sa podľa najnovšej štatistiky darí plniť len 12 členským štátom. Na Slovensku v roku 2018 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov necelých 12 percent energie, tento rok to má byť 14 percent.
Ekonomika 15-03-2007

Energetika a klimatické zmeny

V sérii návrhov, zverejnených 10. januára 2007, Komisia predložila plány na „jednostranné“ zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020 s cieľom znížiť závislosti EÚ na dovážaných palivách, zmierniť klimatické zmeny a spustiť novú „priemyselnú revolúciu“. Lídri EÚ návrh schválili v marci 2007.
Ekonomika 24-10-2006

Vyriešia biopalivá závislosť na rope?

Je čoraz viac jasné, že biopalivá z cukru a rastlinných olejov nepomôžu podstatne znížiť našu závislosť na rope. Majú lepšiu šancu biopalivá druhej generácie?
Ekonomika 22-05-2006

Villepin chce staviť na biopalivá

Francúzsky premiér Dominique de Villepin oznámil nové opatrenia, ktorých cieľom je zvýšenie zmesi biopalív v pohonných hmotách automobilov do roku 2015 o 10%. Opatrenie je súčasťou ďalekosiahleho prehodnocovania energetickej politiky.
Ekonomika 19-04-2006

Výrobcovia áut neplnia vlastné ciele

Výrobcovia áut v EÚ predávali v roku 2005 autá, ktoré produkovali 160 g CO2 , čo je pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom len o 1%. Tvrdí to environmentálna mimovládna organizácia Doprava a životné prostredie (T&E).
Veda a inovácie 29-03-2006

Málo ambiciózne ciele vo vede a výskume

Závery jarného summitu ukazujú premenlivosť v ambíciách jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o spoločne odsúhlasený barcelonský cieľ zvýšiť do roku 2010 mieru investovania do výskumu na úroveň 3% HDP.
Ekonomika 01-02-2006

Klimatické ciele EÚ „nerealizovateľné“

Podľa záverov medzinárodnej vedeckej konferencie je nepravdepodobné, že by EÚ plnila svoj cieľ udržať globálne otepľovanie pod 2 °C.