TÉMA: ciele z Lisabonu

Veda a inovácie 06-12-2006

Kľúčom k zvládnutiu globalizácie je ľudský potenciál

Najnovšia správa varuje, že ak sa chcú Británia a Európa vyhnúť "šedému priemeru", potrebujú ďalekosiahle reformy vo výučbe zručností.
Veda a inovácie 19-05-2006

Vzdelanie a Lisabon – nenaplnené ciele

Správa Komisie ukazuje, že členské štáty musia vystupňovať svoje úsilie, aby dosiahli lisabonské ciele v oblasti vzdelávania. Centrálne kritériá ukazujú žiadny alebo len veľmi skromný pokrok od roku 2000.