TÉMA: členstvo v EÚ

Slovensko a Európska únia

Slovensko sa o začlenenie do Európskej únie pokúšalo už ako súčasť ČSFR, ale najmä po získaní samostatnosti v roku 1993. Po období politickej nestability, ktoré trvalo až do roku 1998, sa situácia zmenila smerom k demokratizácii spoločnosti a postupnému prlibližovaniu sa krajiny štandardom Európskej únie. 1. mája 2004 sa Slovenská republika stala členskou krajinou Európskej únie.