TÉMA: cloud

superpočítač, cloud, jednotný digitálny trh
Veda a inovácie 24-03-2017

Sedmička členských krajín chce z Európy počítačovú superveľmoc

Oslavy 60. výročia Rímskych zmlúv využívajú členské štáty aj na prehĺbenie spolupráce v digitálnej oblasti.
geogrefické blokovanie, jednotný digitálny trh
Podnikanie 29-11-2016

Koniec geoblockingu je opäť bližšie

Odstránenie diskriminácie v prístupe k elektronickým službám získalo včera podporu členských štátov.
data mining, copyright, Digital Single Market
Veda a inovácie 19-09-2016

Dolovaním dát k prelomovým objavom

Údaje z predchádzajúceho výskumu majú vedcom slúžiť ako surovina. Európska komisia chce pokračovať v ich „odomykaní“.
Veda a inovácie 30-05-2016

Európska veda sa otvorí verejnosti

Vedecké publikácie financované z verejných zdrojov, budú od roku 2020 bezplatne dostupné pre všetkých.
jednotný digitálny trh, dsm, telekomunikácie
Veda a inovácie 22-04-2016

Európsky cloud pre otvorenú vedu sprevádzajú veľké očakávania

Ohlásené investície do vedeckej infraštruktúry sľubujú vedcom dostupné prostredie na uchovávanie, zdieľanie a opätovné využívanie ich dát naprieč disciplínami a krajinami.

Budúcnosť európskeho priemyslu je digitálna

Internet a nové technológie menia našu spoločnosť a hospodárstvo, ako kedysi para a elektrina. Často sa hovorí o „štvrtej priemyselnej revolúcii“, čo je pomenovanie novej reality superpočítačov, inteligentných sietí a bezprecedentného objemu „veľkých dát“. Priemysel je základným pilierom európskeho hospodárstva – v odvetví...
Veda a inovácie 20-08-2015

Nemecké úrady prejdú na cloud

Dáta verejných inštitúcií nemôžu prekročiť hranice. Obmedzenia tak smerujú najmä voči veľkým americkým poskytovateľom, akými sú Amazon či Google.
Digitalizácia 31-07-2015

Na kybernetickú bezpečnosť chýbajú financie

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) nemá dostatok zdrojov, aby sa pripravila na príchod "internetu vecí".
Veda a inovácie 24-04-2015

Reforma autorských práv ochudobní kultúru

Navrhovaná reforma autorských práv môže mať netušené následky. V niektorých prípadoch dokonca ohrozí dobre fungujúce prvky systému, hovorí belgický režisér Lucas Belvaux.
Veda a inovácie 25-03-2015

Komisári do mája pripravia stratégiu pre jednotný digitálny trh

Na zjednotení digitálneho trhu bude pracovať 14 eurokomisárov. Veľkými témami sú predovšetkým reforma autorského práva a zblíženie telekomunikačnej legislatívy.

Cloud computing má v EÚ vytvoriť 2,5 mil. pracovných miest

Komisia predstavila stratégiu s názvom „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“. Jej cieľom je vytvoriť vďaka cloud computingu 2,5 mil. nových pracovných miest do roku 2020 a posilniť HDP EÚ o 160 mld. eur ročne.

EÚ podporuje zelenšie cloudy

Špeciálny 3D mikročip, ktorého vývoj podporila EÚ, by mohol výrazne znížiť spotrebu energie i náklady na inštaláciu serverov v rozsiahlych dátových centrách.
Veda a inovácie 03-09-2012

Cloud computing využíva len štvrtina počítačových užívateľov

Napriek tomu, že cloud computing patrí k najrýchlejšie rastúcim segmentom ekonomiky s potenciálom vytvoriť 1,5 mil. pracovných miest v najbližších piatich rokoch, jeho znalosť medzi bežnými užívateľmi je nízka.

Odborníci varujú pred zneužívaním kybernetickej hrozby

Vlády môžu využiť boj proti kybernetickým útokom na zavádzanie nových opatrení, ktoré budú bariérami pre obchod, upozorňujú niektorí experti. EÚ pripravuje nové centrum boja proti kybernetickým útokom.

Microsoft sa púšťa do boja s emisiami

Počítačový gigant sa stanovil do júla vlastné ciele pre znižovanie emisií. Jeho dátové centrá, budovy i cestovanie má byť šetrné ku klíme.
Veda a inovácie 06-03-2012

Európske výskumné inštitúcie a firmy pracujú na novej platforme cloud computing

Tri kľúčové európske výskumné centrá a konzorcium internetových firiem vyhlásili, že budú spolupracovať na novej európskej platforme cloud computing, aby sa tak vyrovnali s rýchlo rastúcim dopytom po službách v oblasti informačných technológií.
Európa 2020 17-02-2012

eGovernment by mohol priniesť efektivitu a úspory

Štíhlejšiu a efektívnejšiu administratívu, ktorú sľubujú politici, by mohol zabezpečiť cloud computing. Stále však existujú obavy z ochrany osobných dát a vysokých investičných nákladov.
Energetika 17-02-2012

Únia by rada videla energeticky účinnejšie počítačové servery

Počítačové servery a úložiská údajov možno čaká vylepšenie dizajnu s účelom zvýšiť ich energetickú efektívnosť. Komisia nad tým uvažuje v rámci úpravy smernice o ekodizjane. Počítačové firmy tvrdia, že už sú vo vývoji napred.

Štúdia: S pokrokom v oblasti IT vo firme opatrne

Spoločnosti sa príliš rýchlym zavádzaním moderných technológií vystavujú alarmujúcim bezpečnostným rizikám, tvrdí štúdia Ernst and Young.

Poskytovateľov výpočtového mračna chcú kontrolovať kvôli ochrane súkromia

Európska komisia sa domnieva, že je „logické“, aby spoločnosti poskytujúce služby výpočtového mračna (cloud computingu) čelili kontrolám toho, či si plnia svoje sľuby a záväzky ohľadom ochrany osobných údajov.
Európa 2020 05-10-2011

Obavy z cloud computingu brzdia podnikateľov

Európske malé a stredné podniky by mohli zvýšiť svoje zisky až o 1,2 miliardy eur v prípade, že by zahodili svoje pretrvávajúce obavy z cloud computingu a prijali túto novú technológiu, uviedli včera účastníci okrúhleho stola.
Veda a inovácie 23-11-2010

Cloud computing prináša technologickú revolúciu

Najväčšími výzvami pre Európu do budúcnosti v oblasti konkurencieschopnosti sú „dve D“- dlhová úroveň v mnohých krajinách a demografia spojená so starnúcim obyvateľstvom, uviedol v rozhovore pre EurActiv riaditeľ spoločnosti Microsoft pre Európu Jan Muehlfeit. Ten sa domnieva, že riešením pre obe oblasti je cloud computing, teda takzvané „výpočtové mračno“.

EÚ vyhlasuje vojnu služobným cestám

Európska komisia vydá na budúci týždeň ďalšie odporúčanie využívať vo väčšej miere telekonferencie pri organizovaní obchodných rokovaní. Menej služobných ciest znamená i menej skleníkových plynov v doprave.
Podnikanie 10-07-2009

Redingová: Malé firmy by mali viac využívať elektronické služby

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová vyzvala malé a stredné firmy, aby viac využívali webové služby, ktoré sa označujú spoločne ako "cloud computing". Podľa nej je to dobrý spôsob, ako šetriť fixné výdavky na personál a hardvér, a jeden z liekov na súčasnú hospodársku krízu.