TÉMA: computing

Veda a inovácie 20-08-2015

Nemecké úrady prejdú na cloud

Dáta verejných inštitúcií nemôžu prekročiť hranice. Obmedzenia tak smerujú najmä voči veľkým americkým poskytovateľom, akými sú Amazon či Google.
Veda a inovácie 25-03-2015

Komisári do mája pripravia stratégiu pre jednotný digitálny trh

Na zjednotení digitálneho trhu bude pracovať 14 eurokomisárov. Veľkými témami sú predovšetkým reforma autorského práva a zblíženie telekomunikačnej legislatívy.

Cloud computing má v EÚ vytvoriť 2,5 mil. pracovných miest

Komisia predstavila stratégiu s názvom „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“. Jej cieľom je vytvoriť vďaka cloud computingu 2,5 mil. nových pracovných miest do roku 2020 a posilniť HDP EÚ o 160 mld. eur ročne.
Veda a inovácie 03-09-2012

Cloud computing využíva len štvrtina počítačových užívateľov

Napriek tomu, že cloud computing patrí k najrýchlejšie rastúcim segmentom ekonomiky s potenciálom vytvoriť 1,5 mil. pracovných miest v najbližších piatich rokoch, jeho znalosť medzi bežnými užívateľmi je nízka.

Odborníci varujú pred zneužívaním kybernetickej hrozby

Vlády môžu využiť boj proti kybernetickým útokom na zavádzanie nových opatrení, ktoré budú bariérami pre obchod, upozorňujú niektorí experti. EÚ pripravuje nové centrum boja proti kybernetickým útokom.
Veda a inovácie 06-03-2012

Európske výskumné inštitúcie a firmy pracujú na novej platforme cloud computing

Tri kľúčové európske výskumné centrá a konzorcium internetových firiem vyhlásili, že budú spolupracovať na novej európskej platforme cloud computing, aby sa tak vyrovnali s rýchlo rastúcim dopytom po službách v oblasti informačných technológií.
Európa 2020 17-02-2012

eGovernment by mohol priniesť efektivitu a úspory

Štíhlejšiu a efektívnejšiu administratívu, ktorú sľubujú politici, by mohol zabezpečiť cloud computing. Stále však existujú obavy z ochrany osobných dát a vysokých investičných nákladov.

Štúdia: S pokrokom v oblasti IT vo firme opatrne

Spoločnosti sa príliš rýchlym zavádzaním moderných technológií vystavujú alarmujúcim bezpečnostným rizikám, tvrdí štúdia Ernst and Young.

Poskytovateľov výpočtového mračna chcú kontrolovať kvôli ochrane súkromia

Európska komisia sa domnieva, že je „logické“, aby spoločnosti poskytujúce služby výpočtového mračna (cloud computingu) čelili kontrolám toho, či si plnia svoje sľuby a záväzky ohľadom ochrany osobných údajov.
Európa 2020 05-10-2011

Obavy z cloud computingu brzdia podnikateľov

Európske malé a stredné podniky by mohli zvýšiť svoje zisky až o 1,2 miliardy eur v prípade, že by zahodili svoje pretrvávajúce obavy z cloud computingu a prijali túto novú technológiu, uviedli včera účastníci okrúhleho stola.
Veda a inovácie 23-11-2010

Cloud computing prináša technologickú revolúciu

Najväčšími výzvami pre Európu do budúcnosti v oblasti konkurencieschopnosti sú „dve D“- dlhová úroveň v mnohých krajinách a demografia spojená so starnúcim obyvateľstvom, uviedol v rozhovore pre EurActiv riaditeľ spoločnosti Microsoft pre Európu Jan Muehlfeit. Ten sa domnieva, že riešením pre obe oblasti je cloud computing, teda takzvané „výpočtové mračno“.

EÚ vyhlasuje vojnu služobným cestám

Európska komisia vydá na budúci týždeň ďalšie odporúčanie využívať vo väčšej miere telekonferencie pri organizovaní obchodných rokovaní. Menej služobných ciest znamená i menej skleníkových plynov v doprave.
Podnikanie 10-07-2009

Redingová: Malé firmy by mali viac využívať elektronické služby

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová vyzvala malé a stredné firmy, aby viac využívali webové služby, ktoré sa označujú spoločne ako "cloud computing". Podľa nej je to dobrý spôsob, ako šetriť fixné výdavky na personál a hardvér, a jeden z liekov na súčasnú hospodársku krízu.

Experti: „Cloud cumputing“ je rizikový

Renomovaní experti varovali pred rizikami, ktoré sa spájajú s používaním e-mailových účtov spoločností ako Google, Microsoft, či Yahoo!, ktoré sa prevádzkujú na vzdialených serveroch. Varovanie prichádza v čase, kedy sa Larry Page, jeden zo zakladateľov Google, stretá s komisárkou pre informačnú spoločnosť Viviane Redingovou.