TÉMA: connecting

Komisia rozdelí prvé stámilióny na prioritnú infraštruktúru

Ešte tento rok Európska komisia rozhodne o rozdelení celkovo 750 miliónov eur z Nástroja Spájame Európu. Energetici môžu žiadať o grant do výšky 50 % nákladov na vybudovanie transeurópskych projektov.

Medzeru vo financovaní energetickej infraštruktúry asi vykryje EIB

Európska investičná banka by mohla vyplniť medzeru pri financovaní modernizácie energetickej infraštruktúry. Dôraz sa má klásť na obnoviteľné zdroje, nezabúda ani na inteligentné siete.
Fosílne palivá 14-10-2013

Komisia zverejnila zoznam kľúčových energetických projektov

EK predstavila zoznam 248 projektov spoločného záujmu v oblasti energetickej infraštruktúry. Pokiaľ ide o Slovensko, obsahuje prepojenia elektrických sústav, plynovodov i ropovodov.

Chladná zima môže viesť k energetickej kríze

Chladná zima môže vyvolať energetickú krízu v Európe, ktorá je údajne príliš závislá na výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. Riešením by mala byť reforma systému obchodovania s emisiami a tiež lepšia koordinácia trhu s energiami.
Energetika 09-10-2013

Nástroj na prepojenie Európy prešiel výbormi EP

Z nového rozpočtu by malo viac ako 23 miliárd eur putovať na dopravnú infraštruktúru. Ďalších 5 miliárd chcú europoslanci nasmerovať do energetiky. Miliarda sa má ujsť telekomunikáciám. Zoznam prioritných projektov v energetike by mala Komisia schváliť už čoskoro.
Doprava 10-06-2013

EÚ zjednotí dopravnú mozaiku do jednej siete

Európske inštitúcie sa dohodli na podobe novej transeurópskej dopravnej siete. Má sa zriadiť do roku 2030 a fungovať ako oporná os dopravy v rámci jednotného trhu. Dokončenie siete TEN-T si vyžiada asi 500 miliárd EUR, neznámou ale zostáva výška príspevku z európskeho rozpočtu.
Energetika 21-03-2013

Energetická supersieť bude „nervovou sústavou“ hospodárstva

Vedúci americký analytik Jeremy Rifkin varoval EÚ, že plány o zelenej ekonomike nebudú mať význam bez inteligentnej energetickej supersiete. Únia by sa mala poučiť z nedávnych chýb v USA.
Energetika 13-03-2013

EP podporil rýchlejšiu výstavbu energetickej infraštruktúry

Europoslanci odsúhlasili nariadenie o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktoré má urýchliť a zlacniť výstavbu prioritných cezhraničných projektov.
Energetika 11-02-2013

Rozpočet na energetickú infraštruktúru okresali

Niektorí predstavitelia Európskej komisie sa obávajú, že zoškrtaním balíka pre energetickú infraštruktúru vo viacročnom rozpočte sa odsunú plány prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.
Energetika 25-06-2012

Ktoré projekty sú v spoločnom záujme?

Európska komisia sa chystá vytriediť projekty energetickej infraštruktúry podľa toho, aké majú potenciálne prínosy pre spoločný záujem. V zozname takmer 420 projektov v sektore elektriny a plynu sa nachádza aj pár projektov zo Slovenska.

Brusel podporuje Atény v ich slnečnom sne, Berlín už menej

Grécka vláda hlása radikálnu transformáciu energetiky. Zahraničných investorov chce nalákať na nové príležitosti a dosiahnuť dlhodobý rast. Projekt Helios má podľa komisára Oettingera potenciál byť priekopníkom pre celú Európu. Štátny tajomník Nemecka je však zdržanlivejší.

Musíme si stanoviť ciele pre OZE do roku 2030

Prezident Európskej asociácie pre veternú energiu, predstavil svoju perspektívu zlepšenia starnúcej prenosovej sústavy v Európe, tak aby dokázala integrovať veľké množstvo obnoviteľných zdrojov energie potrebných na naplnenie cieľov do roku 2020.

Oettinger žiada o podporu pre balík energetickej infraštruktúry

Komisár pre energetiku naliehal na ministrov členských krajín, aby podporili viac než 9 miliardovú iniciatívu jeho oddelenia na rozvoj energetickej infraštruktúry.