TÉMA: csr integra

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Publikácia predstavuje filozofiu spoločensky zodpovedného podnikania a ukazuje inšpiratívne príklady zo Slovenska.