TÉMA: csr

Podnikanie 30-01-2008

Mýty o CSR

Deborah Doane zo SSIR tvrdí, že je pekné myslieť si o dnešných spoločnostiach, že sú schopné prosperovať a zároveň prinášať úžitok. Nesmie sa však zabúdať na vážne obmedzenia výhod spojených s CSR, ktoré vytvára samotný trh.
Kultúra a médiá 25-01-2008

CSR: Myslíme to dobre!

Robiť dobro a hovoriť o tom – táto jednoduchá fráza by mohla efektívne opísať záväzok spoločností k princípom udržateľnosti a zodpovednosti. Ale len máloktoré z nich skutočne rozumejú a aplikujú praktiky CSR, tvrdí Antje Hoppe zo združenia Politika & Komunikácia.

Základný výskum CSR praktík v nových členských krajinách EÚ

Prieskum stanovuje úroveň spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku, a tak poskytnuje užitočný obraz o aktuálnej situácii. Súčasne podáva určité odporúčania zo strany stakeholderov pre jej zlepšenie.

Když se bere společenská odpovědnost vážně

Publikácia vysvetľuje, čo vlastne spoločenská zodpovednosť je, čo od korporácií očakávať a čo od nich vyžadovať.

Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2006

V spolupráci s agentúrou FOCUS sme v dňoch od 6. do 9. septembra 2006 uskutočnili prieskum verejnej mienky na vzorke 1036 respondentov.

Breviár aktivít členov združenia BLF, 2006

Publikácia pripravená v spolupráci s členmi združenia Business Leaders Forum obsahuje stručný opis takmer tridsiatich realizovaných CSR aktivít zoradených v štyroch kategóriách.

Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2005

Cieľom prieskumu bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na problematiku CSR.

Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2004

Prieskum mapuje základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na vynárajúcu sa tému spoločenská zodpovednosť firiem.

Platené voľno pre zamestnancov

Táto štúdia radí formám, akú stratégiu zvoliť pre stanovenie plateného voľna pre zamestnancov.

Zamestnávanie Rómov

Z podnikateľskej perspektívy sa rómska problematika stáva zo dňa na deň aktuálnejšou. Existuje viacero dôvodov, prečo by sa podnikatelia mali rómskou nezamestnanosťou seriózne zaoberať.

Ocenenia a uznania

Prieskumy dokazujú, že spoločenská účasť zamestnancov vo firmách rastie, pokiaľ zamestnávateľ podporuje ich aktivity. Jeden z možných spôsob, ako zamestnávateľ uzná a ocení výkony zamestnancov, je prostredníctvom návrhov na ocenenie. Táto analýza podáva sleduje,do akej miery zamestnávatelia ako Barclays, The McGraw- Hill Companies, J Sainsbury, Marks & Spencer, Cadbury Schweppes and Zurich Financial Services organizujú návrhy na ocenenia. Kapitola "Top Tips" je určená pre spoločnosti, ktoré o takýchto návrhoch uvažujú.
Rozvojová politika 01-03-2004

Rozvoj schopností v pracovnom kolektíve

Spoločné aktivity v kolektíve môžu viesť k fantastickým príležitostiam osobného a spoločenského rozvoja.

Príklady začlenenia zamestnancov do pracovného kolektívu

Táto štúdia ponúka prehľad o výhodách, ktoré vyplývajú pre zamestnanca z jeho dobrovoľných aktivít vo firme.

Funguje reporting?

Najnovšie vydanie štvrťročníka sa pozerá za zvyčajnú diskusiu o dobrovoľných verzus povinných prístupoch k reportingu, skúma ktoré fungujú a prečo.

Tímové výzvy

Táto analýza sa zaoberá najjednoduchším a najpraktickejším spôsobom, ako začleniť zamestnancov do pracovného kolektívu-prostredníctvom tímových výziev.