TÉMA: cyprus

Vonkajšie vzťahy 05-10-2020

V čom majú Turci pravdu

Problémom nie sú prehnané požiadavky, ale prezident Erdoğan. Turci sa totiž nemôžu čudovať, že v kakofónii jeho kriku nebudú Európania schopní počúvať konštruktívne a azda aj oprávnené protiargumenty. 
Ekonomika 28-03-2013

Nie riešenie, ale trest pre Cyprus

Nie pochýb o tom, že nechádzajúce mesiace budú pre Cyperčanov dramatické, píše Nikos Chrysoloras.
Budúcnosť EÚ 13-06-2012

Grécka geopolitická orientácia nie je samozrejmosťou

Pre svoju geografickú polohu a geopolitický význam bude Grécko v hre ešte veľa rokov, myslí si Robert D. Kaplan.
Vonkajšie vzťahy 11-07-2011

Európa bez Turecka

Väčšina európskych občanov (vo Francúzsku a v Nemecku je to napríklad cez 60 percent) sa domnieva, že Turecko by sa nemalo stať súčasťou Európskej únie. Pro túto opozíciu existuje niekoľko dôvodov – niektoré sú opodstatnené, iné založené na predsudkoch: Turecko je príliš veľké, tureckí pracovníci by mohli zaplaviť trhy práce v iných členských štátoch, Turecko má chatrnú bilanciu v oblasti ľudských práv, Turecko utláča Kurdov, Turecko nevyriešilo svoje problémy s Gréckom ohľadom Cypru.
Vonkajšie vzťahy 05-05-2006

Perspektívy riešenia cyperskej otázky

Analýza si kladie za cieľ identifikovať kroky zúčastnených aktérov Cyperského konfliktu a konkrétne SR, ktoré je možné zrealizovať na vyriešenie cyperskej otázky. Prináša aj prierez vývojom konfliktu až po neúspešné referendum o Annanovom pláne a stručný súhrn motivácií a pozícií hlavných aktérov konfliktu.
Vonkajšie vzťahy 14-02-2006

Integrácia Severného Cypru do EÚ

Analýza objasňuje politické, právne, sociálne a ekonomické aspekty života na Severnom Cypre spolu s potenciálnym dopadom integrácie Severného Cypru do EÚ prostredníctvom rozvoja hospodárskych vzťahov.