TÉMA: daňové systémy

Daňová politika 14-01-2008

Slovenské dane v top 10 EÚ

Slovensko skončilo na ôsmom mieste v rebríčku "najatraktívnejšie dane v EÚ + Švajčiarsko." Najlepší je Cyprus, najhoršie Grécko.
Ekonomika 23-03-2007

Konkurencia daňových systémov v EÚ

Eurostat zverejnil údaje o štruktúre a vývoji daňových systémv krajín EÚ v rokoch 1995-2005. Podiel daňových príjmov na HDP siaha od 52,1% HDP vo Švédsku po 28,8% HDP v Rumunsku.
Ekonomika 14-02-2007

EÚ útočí na švajčiarske dane

Komisia obvinila 13. februára Švajčiarsko z toho, že ponúka nespravodlivé daňové výhody pre firmy, ktoré sa svojím účinkom rovnajú nelegálnej štátnej pomoci. Krajina tak chce prilákať veľké nadnárodné spoločnosti z EÚ.