TÉMA: davey

Štúdia: Účty za elektrinu zvyšuje najmä cena plynu, nie OZE

Poradný orgán britskej vlády tvrdí, že účty spotrebiteľov za energie sa zvýšia niekoľkonásobne viac z dôvodu budúceho sa spoliehania na plynové elektrárne, než by to bolo pri podpore rozvoja nízkouhlíkových technológií.

Briti plánujú 20 nových elektrární na plyn

Očakávaná národná stratégia pre plyn by mohla zmeniť britskú energetiku. Minister pre klímu a energetiku avizuje, že postaviť by sa malo asi 20 nových plynových elektrární. To by značne zvýšilo spotrebu fosílnych palív.

Briti potápajú ciele EÚ v oblasti zelenej energie a efektívnosti

Z uniknutých materiálov vyplýva, že britská koalícia sa snaží oslabiť záväznosť európskej legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov i energetickej účinnosti. Ministerstvo pre energetiku a klímu úzko spolupracuje s lobistami z najväčších energetických firiem.

Britov čaká radikálna reforma energetiky

Návrh nového zákona o energetike má Británii zaistiť prechod na nízkouhlíkovú výrobu elektriny. Spotrebiteľské združenia upozorňujú na zvyšovanie cien, ekológovia sa obávajú potlačenia podpory obnoviteľných zdrojov v prospech jadra.