TÉMA: dedičstvo

Sociálna politika 05-10-2017

Čo s Facebookom po smrti? Únia diskutuje o možnosti dedičstva dát

Hoci Európska únia nemá zjednotené ani dedičské právo v oblasti nehnuteľností, niektorí navrhujú dediť aj dáta.
Podnikanie 18-08-2015

Zahraničný majetok zdedíte rýchlejšie. Alebo možno vôbec.

Nové európske pravidlá pre cezhraničné dedičské konanie proces urýchlia. Otvárajú však aj dvere k zníženiu podielu tzv. neopomenuteľných dedičov.
Veda a inovácie 30-08-2013

Európske dni dečistva otvoria pamiatky aj na Slovensku

Počas septembra sa bude možné dostať na tisícky zriedkavo otvorených hoistoricko-kultúrnych miest. Na Slovensku bude zadarmo v treťom septembrovom týždni sprístupnených 52 pamiatok.
Veda a inovácie 29-07-2013

Europa Nostra hľadá projekty obnovy kultúrneho dedičstva

Sieť mimovládok Europa Nostra a EÚ každoročne udeľujú ocenenia za najlepšie počiny v oblasti kultúrneho dedičstva. Slovensku sa v posledných 4 ročníkoch nedarilo.
Veda a inovácie 04-06-2012

Európa už pozná najlepšie projekty v oblasti kultúry

Európska komisia a organizácia Europa Nostra udelili šiestim projektom Cenu EÚ za kultúrne dedičstvo za rok 2012. Cenu verejnosti získalo opevnenie v španielskej Pamplone.

EÚ podporuje úsporné okná na pamiatkach

Medzinárodný tím odborníkov z 10 krajín Únie pracuje na projekte, ktorý by mal zvýšiť energetickú efektívnosť historických budov. Výsledkom projektu, ktorý získal podporu z výskumného programu EÚ, by malo byť zamedzenie únikom energie cez nevhodne riešené okná.
Vonkajšie vzťahy 23-05-2011

Označenie “Európske dedičstvo” sa bude udeľovať od roku 2013

Ministri kultúry sa dohodli na označovaní európskych pamätihodností, ktoré významnou mierou prispeli k formovaniu spoločných európskych dejín a identity. Pamiatky sa budú môcť označovať „Európske dedičstvo“.
Kultúra a médiá 11-01-2011

EÚ chce urýchliť digitalizáciu kultúrneho dedičstva

V prípade, že sa Komisii podarí presadiť všetky plánované kroky, bude kultúrne dedičstvo Európy na internete do roku 2016. Stane sa tak priamym konkurentom prekvitajúceho obchodu spoločnosti Google v oblasti digitálnych kníh.

EÚ: Medzinárodní dediči to budú mať ľahšie

Tento týždeň uviedla EÚ do prevádzky internetovú stránku, ktorá Európanom dediacim majetok v iných krajinách poskytne informácie o tom, aký právny poriadok použiť. Dedičské právo je totiž v každom členskom štáte iné.
Vonkajšie vzťahy 12-03-2010

EÚ zavádza pojem „Európske dedičstvo“

Eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru a multilingualizmus Androulla Vassiliou navrhla, aby sa v rámci celej EÚ zaviedol pojem Európske dedičstvo. Ten má slúžiť na zviditeľnenie historických budov a miest, ktoré „symbolizujú európsku integráciu, ideály a históriu“.
Kultúra a médiá 10-02-2009

Ministerstvo bude zachraňovať a digitalizovať kultúrne dedičstvo

Na Ministerstve kultúry SR už poznajú návrh „Stratégie MK SR v oblasti rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry“. Zjednodušene povedané, ide o stratégiu ministerstva pre čerpanie prostriedkov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre pätnásť kľúčových projektov.
Kultúra a médiá 29-12-2008

Europeana pre každého Európana

Od Vianoc je opäť v prevádzke európska on-line knižnica Europeana, zatiaľ však len vo fáze testovania. Európska komisia 23.12. oznámila, že jej technikom sa podarilo vyriešiť všetky problémy, ktoré sprevádzali jej prvý pokus o štart.
Kultúra a médiá 10-09-2007

Minister otvoril Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Minister kultúry SR Marek Maďarič sa dnes zúčastnil slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa tohto roku konalo v Žiline.
Kultúra a médiá 27-07-2007

Unikátny projekt záchrany literárneho dedičstva

Košickí literáti zbierajú staré príbehy aj z dedín so zmiešaným národnostným zložením a zverejňujú ich na internete.
Budúcnosť EÚ 09-05-2006

Deň Európy: kaviarenské debaty o európskej identite

9. mája budú môcť Európania v 27 vybraných „Café Európa“ zažiť atmosféru európskej kultúrnej diverzity a vyjadriť svoje názory na európsky projekt.