TÉMA: deficit

Euro Dolár
Ekonomika 28-03-2017

Trojka dala Írsku autonómiu v sociálnych škrtoch

Trojka medzinárodných veriteľov nechala Írsku v sociálnych škrtoch viac autonómie, než sa všeobecne vie, tvrdí autor štúdie hodnotiacej vplyv záchranného programu na sociálne výdavky v Írsku.
Ekonomika 24-05-2013

INFOGRAFIKA: Bilancie zahraničného obchodu členov EÚ

Infografika sleduje vývoj obchodnej bilancie súčasných členov EÚ vo vzájomnom obchode, aj s nečlenskými štátmi.
Budúcnosť EÚ 31-08-2012

Zachráni euro nová nemecká ústava?

Katinka Barysch analyzuje vnútornú diskusiu o možnej novelizácii nemeckej ústavy v súvislosti s európskymi politikami a očkávaným verdiktom Ústavného súdu v Karlsruhe ohľadom Európskeho stabilizačného mechanizmu a fiškálnej zmluve.
Budúcnosť EÚ 22-06-2012

Nová grécka vláda potrebuje podporu EÚ

Napriek tomu, že sformovanie novej koaličnej vlády v Grécku výrazne zlepšuje vyhliadky krajiny vyhnúť sa nebezpečenstvu upadnutia do politického a ekonomického chaosu, kabinet čelí niekoľkým problémom, ktoré sa vo výraznej miere podpíšu pod jeho stabilitu a koniec-koncov aj pod jeho úspech, tvrdí Anna Visviziová z American College of Greece.
Budúcnosť EÚ 20-06-2012

Márnosť volieb v Európe

Grécke voľby zo 17. júna nie sú pre Európu sklamaním z dôvodu jej výsledkov, ale pre nerozhodnosť, ktorá krajinu ochromila. Tvrdí to George Friedman zo spoločnosti Stratfor.
Budúcnosť EÚ 02-04-2012

Voľby na Slovensku

Napriek bezprecedentnému volebnému zisku sa od vlády Roberta Fica neočakávajú radikálne zmeny vo fungovaní štátu a ekonomiky. Na druhej strane bude zrejme najviac eurooptimistickou vládou od vzniku Slovenskej republiky. Tvrdí to Robin Shepherd z Inštitútu pre stredoeurópske politiky (CEPI).
Ekonomika 19-08-2007

Mesačný komentár – august 2007

Mesačný prehľad sa venuje rastu reálneho HDP za 2Q, inflácii, odhadu deficitu verejných financií za 2008 a postojom k presúvaniu peňazí v rámci aktív.
Budúcnosť EÚ 31-07-2007

Globalizácia, národný štát a demokratický deficit

Administratívna zmena navrhnutá britským premiérom Gordonom Brownom, ktorou má Dolná snemovňa získať právomoci, ktoré prislúchajú bežne výkonnej moci, ako aj možnosť zapájať sa do diskusie o medzinárodných zmluvách, predstavuje podľa autorky tejto štúdie novú etapu pre liberálne štáty.
Ekonomika 17-05-2005

Slabý ekonomický růst v Německu – žádné vyhlídky na zlepšení na obzoru

Nemecká ekonomika začala koncom roka 2004 po niekoľkých rokoch stagnácie konečne vykazovať rast, vyvolaný predovšetkým nárastom exportu a investícií. Miera nezamestnanosti a deficit verejných financií však stále zostávajú na vysokej úrovni, presahujúcej hranice, stanovené Paktom stability a rastu. Akú sú kroky, ktoré na oživenie nemeckej ekonomiky navrhla spolková vláda?
Ekonomika 17-05-2004

Nestabilnosť Paktu stability

Autorka analyzuje súčasnú debatu o budúcnosti Paktu stability a rastu a všíma si rozdielne pohľady Európskej komisie a Rady na jeho fungovanie.
Budúcnosť EÚ 26-01-2004

Pakt rastu a stability – ďalšie kolo v súboji Komisia verzus Rada?

Rozhodnutie Európskej komisie riešiť súdnou cestou spor o (ne)plnení Paktu rastu a stability niektorými štátmi eurozóny vyvolal značnú pozornosť. Existujú právne a politické mechanizmy, ktorými by Európska komisia mohla dosiahnuť svojich cieľov. Je čisto právny model riešenia riskantný?