TÉMA: deficity

Ekonomika 08-02-2007

Komisia karhá Poľsko a Maďarsko za deficit

Komisia Poľsku odporučila, aby vyvinulo väčšie úsilie pri snahe dostať deficit pod 3% HDP. Maďarsko musí podľa Komisie „prejsť ešte celú cestu“.
Ekonomika 15-03-2006

Termín pre nápravu nemeckého deficitu

Nemecko dostalo konečný termín, do ktorého bude musieť znížiť svoj deficit pod 3% HDP.
Ekonomika 17-02-2006

Ekonomickým rast eurozóny je sklamaním

V poslednom štvrťroku 2005 bol ekonomický rast v eurozóne pomalý, no zdá sa, že dochádza k jeho zotaveniu. Medzitým je Slovinsko pripravené na vstup do eurozóny.
Ekonomika 13-01-2006

Maďarsko dostalo termín na nápravu

Komisia chce, aby Maďarsko, ktoré má najvyšší deficit (6.1% HDP), zaslalo revidovaný plán, podľa ktorého by malo dať do poriadku svoje financie.