TÉMA: demografia

Budúcnosť EÚ 22-04-2013

Dvojitá väčšina vedie k boju o “obvyklého obyvateľa”

Europoslankyňa Anna Záborská upozorňuje, že váha Slovenska sa môže v hlasovaní v Rade oslabiť pod vplyvojm pripravovaných pravidiel o európskych štatistikách.
Vzdelávanie 04-10-2012

Menej špecialistov a viac cielenej medicíny

Európa nepotrebuje toľko lekárov-špecialistov, no potrebuje viac cielených liečiv a terapií, zaznelo včera na prestížnom Gasteinskom zdravotnom fóre.
Sociálna politika 22-06-2012

Dôchodcov bude treba vrátiť do práce

Odborníci upozorňujú, že starších ľudí treba aktívnejšie zapojiť do pracovného trhu EÚ a aj tak prispieť k riešeniu demografických problémov Európy.
Budúcnosť EÚ 10-04-2012

Francúzi dobiehajú počtom obyvateľov Nemcov

Francúzsko "vyhráva" v miere pôrodnosti o pol dieťaťa. Tento trend môže do roku 2055 spôsobiť, že sa Francúzi svojim počtom vyrovnajú tradičným rivalom, Nemcom.
Sociálna politika 02-02-2011

Odštartovalo celoeurópske sčítanie ľudu

Včera sa v Bulharsku spustilo sčítanie obyvateľov, prvé zo série celoeurópskeho projektu v tomto roku. Spolu so Slovenskom je jednou zo siedmych krajín, ktoré prvýkrát umožnia vypĺňať formuláre aj cez internet. Štáty sa pokúsia spočítať aj bezdomovcov.
Budúcnosť EÚ 10-08-2009

O 40 rokov bude každý piaty človek v EÚ moslim

Demografické zmeny v Európe spôsobia, že v roku 2050 bude 20 % obyvateľov EÚ moslimského vierovyznania. Tvrdí to britský denník Daily Telegraph.
Vzdelávanie 20-07-2009

Demografický vývoj negatívne vplýva na vzdelávanie

Veľké množstvo učiteľov v Európe sa blíži dôchodkovému veku a európske školy môžu v blízkej dobe čeliť nedostatku pedagógov, píše sa v štúdii európskeho informačného systému Eurydice.
Sociálna politika 26-11-2008

„Family friendly jobs“ odpoveďou na nízku pôrodnosť

Berlínsky inštitút pre populáciu a rozvoj vydal správu, v ktorej vyzval štáty EÚ na zosúladenie rodinného a pracovného života. Nízku mieru pôrodnosti sa rozhodla riešiť aj slovenská vláda – prostredníctvom jednorazových sociálnych príspevkov pri narodení prvých troch detí.
Slovensko v EP 16-09-2008

Žijeme dlhšie, no nestarneme zdravo

Dlhovekosť dnešnej populácie je dôsledkom pokroku medicíny a zlepšenia životných podmienok. Zároveň je však aj výzvou pre verejné politiky v oblasti zdravia, prevenciu, diagnostiku a celkovú podporu zdravého starnutia. Chorobami spojenými s vekom sa zaoberal Európsky summit vo Vroclave.
Sociálna politika 16-09-2008

Za starostlivosť o príbuzných nemožno diskriminovať

Starostlivosť o deti a straších by mala byť náležite spoločnosťou ocenená. Anna Záborská je spravodajkyňou správy o nediskriminácii na základe pohlavia a o medzigeneračnej solidarite v Európskom parlamente.
Sociálna politika 27-08-2008

Starý kontinent zostarne

Starnutie obyvateľstva je podobnou hrozbou ako klimatické zmeny a rovnako veľkou výzvou ako globalizácia, tvrdí Európska komisia.
Veda a inovácie 25-08-2008

Slovensko: neradostná demografická budúcnosť

Slovensko patrí medzi európske krajiny so zlými demografickými vyhliadkami. Výnimkou je len Bratislava.
Sociálna politika 25-06-2008

Ktoré európske regióny vymierajú?

Demografický popis jednotlivých regiónov možno nájsť v novej interaktívnej webovej mape. Východoslovenské regióny prekvapujúco predbehli ostatné časti Slovenska s výnimkou Bratislavy. Vodí sa im lepšie nielen z hľadiska starnutia a vymierania populácie, ale aj z hľadiska R&D, ponuky a produktivity práce a ľudských zdrojov.
Sociálna politika 26-02-2008

Ako zdvihnúť demografickú krivku

Škôlky, daňové úľavy pre zamestnávateľov, dôchodkové bonusy, práca do vysokého veku či riadená imigrácia. Aj týmito spôsobmi navrhuje EP riešiť starnutie európskej populácie. Čo si myslia slovenskí europoslanci?
Sociálna politika 10-10-2007

Experti: Aj ekonomicky výhodná migrácia je len krátkodobým riešením

8. októbra 2007 bola v centre pozornosti Parlamentu politika migrácie EÚ, predovšetkým jej aspekty súvisiace so zamestnávaním. Experti okrem iného tvrdia, že ekonomicky aktívni imigranti prispievajú do sociálneho systému viac, ako z neho prijímajú.
Ekonomika 05-06-2007

Časovaná bomba nedostatku pracovnej sily v EÚ

Hoci Komisia predpovedá, že v rokoch 2007-2008 bude vytvorených okolo 5,5 milióna nových pracovných miest, lídri EÚ čelia odlišnej výzve – nájsť pracovníkov, ktorí by obsadili voľné miesta.
Veda a inovácie 11-05-2007

Podpora rodiny ako nástroj Lisabonskej stratégie

Komisia nalieha na uskutočnenie krokov v oblasti podpory rodín s deťmi. Cieľom je, aby mohli mať európski manželia toľko detí, koľko chcú. Zároveň je potrebné, aby sa mohli súčasne venovať svojim profesiám. Od takejto politiky sa očakáva, že pomôže v boji proti starnutiu populácie a v neposlednom rade bude stimulom pre napĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie.
Sociálna politika 03-11-2006

Starneme – čo s tým?

12. október zverejnila EK oznámenie venované vývoju populácie. V ňom navrhuje zneškodniť časovanú demografickú bombu. Koncom októbra už zasadli odborníci na spoločnom demografickom fóre.
Slovensko v EP 25-08-2006

Európa starne

Európu kvôli jej starnúcej populácii a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva čakajú veľké ekonomické problémy v súvislosti s udržateľnosťou penzijných systémov a zdravotnej starostlivosti.