TÉMA: demografia

Budúcnosť EÚ 06-08-2013

Smerujeme ku gerontokracii?

Západná Európa bude musieť hľadať politiky spravodlivé k súčasným aj budúcim generáciám ak sa má vyhnúť „smrtonosnej pasci“.
Sociálna politika 20-09-2011

Pomer závislosti v kontexte demografických zmien

Autor analyzuje scenáre demografického vývoja a upozorňuje na mimoriadny význam trhu práce (zamestnanosti) pre vývoj ekonomického pomeru závislosti, ktorý považuje za výstižnejší ukazovateľ, než demografický pomer závislosti.