TÉMA: demokratizácia

Demokratizácia v susedstve: Neodvratné dilemy

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz analyzuje nevyhnutné dilemy, ktoré môžu brániť EÚ aplikovať demokratické zásady vo vzťahoch so svojimi susedmi.

Sú sankcie nástrojom demokratizácie Bieloruska?

Otázka sankcií proti bieloruskému režimu sa znova ocitla na programe dňa. To znamená, že demokratizácia Bieloruska, na ktorú sa tak spoliehala Európa, sa skončila úspešným zlyhaním.
Vonkajšie vzťahy 22-04-2008

Európska nadácia bude šíriť demokraciu za hranicami Únie

Tam kam EÚ nemôže, sa v demokratizačnom úsilí chce dostať nová Európska nadácia pre demokraciu, ktorú do života uviedol na pôde EP aj Václav Havel.

EÚ a Kazachstan: hospodárska spolupráca a demokratické reformy

Autorka konštatuje, že pre Kazachstan je potrebné, aby naďalej pokračoval cestou reforiem. Krajina je hlavným partnerom EÚ v regióne Strednej Ázie. Za pomoci Únie má potenciál stať sa demokraciou v pravom slova zmysle.
Slovensko v EP 10-02-2006

Akú úlohu má EÚ na južnom Kaukaze?

Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné záležitosti spolu s Delegáciou pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko uskutočnili spoločné vypočutie s cieľom podporiť stabilitu a demokratizáciu v susedných krajinách EÚ.
26-08-2005

Cesta k V4 a utváření česko-slovenského stranického systému

Jedným z kľúčov na pochopenie rozdelenia ČSFR je obnova českého a slovenského demokratického straníckeho systému, a to najmä v období pred prvými slobodnými voľbami. Analýza je zameraná na vznik Visegrádskej skupiny a porovnanie procesov formovania politických strán v jej členských krajinách.