TÉMA: deti

Ekonomika 29-07-2021

Mestá a regióny vedia ako deťom v núdzi pomôcť. Ich projekty však čelia zbytočným prekážkam

Európske samosprávy prišli s mnohými inovatívnymi projektami na pomoc deťom v núdzi a deťom so zdravotným znevýhodnením. Pri ich implementácii však často chýbajú peniaze, dáta a ľudské kapacity. 
Veda a inovácie 26-04-2017

Ochrana detí na internete má byť podobná ako pri televízii

Deti by mali podliehať rovnakej ochrane bez ohľadu na to, či pozerajú televíziu, video zdieľané na webe alebo film na internete, myslí si výbor Európskeho parlamentu.
Potravinárstvo 26-08-2015

Pri predaji nezdravých potravín samoregulácia nefunguje

Lekári a spotrebiteľské organizácie v Nemecku vyzývajú na zákaz reklamy na nezdravé jedlo pre deti.
Európa dnes 21-08-2015

Slovensko: Vychádzajúca šachová veľmoc?

Slovensko má majstra EÚ v šachu do 10 rokov. Medaily získali aj ďalší dvaja mladí slovenskí šachisti.
Európa dnes 12-08-2015

Komiksoví študenti z Bratislavy poburujú britských euroskeptikov

Euroskeptická skupina kritizuje EÚ za financovanie detských kníh, komiksov a maľovaniek, ktoré prezentujú európske hodnoty.
Vzdelávanie 27-08-2013

Pracujúce matky neprispievajú k obezite detí

Deti, ktorých matky pracujú na plný úväzok neohrozuje obezita viac ako iné deti. Tvrdí to nová štúdia, ktorá vyvracia tento stereotypný predpoklad.
Ekonomika 18-02-2013

Charita: Vychovávame stratené generácie

Vzhľadom na vysokú mieru chudoby detí, nezamestnanosť mladých a dlhodobú nezamestnanosť v Európe vo všeobecnosti a najmä v krajinách, ktoré čerpajú medzinárodnú pomoc, budú úsporné opatrenia a znižovanie dlhov viesť k nie jednej, ale hneď niekoľkým strateným generáciám. Upozornila na to vo svojej správe charitatívna organizácia Caritas.
Kultúra a médiá 15-01-2013

Slovenský projekt SuperTrieda prekonáva hranice

V rámci projektu SuperTrieda sa kolektív žiakov zapája nielen do súťaží v podobe kultúrneho festivalu, ale tiež sa skvalitňujú vzťahy medzi deťmi a spolupráca s učiteľmi z rôznych predmetov. Projekt prebrali aj školy v zahraničí a získal niekoľko európskych ocenení. Téma aktuálneho ročníka súvisí s Európskym rokom občanov i EHMK.
Kultúra a médiá 15-01-2013

Slovenský projekt SuperTrieda prekonáva hranice

V rámci projektu SuperTrieda sa kolektív žiakov zapája nielen do súťaží v podobe kultúrneho festivalu, ale tiež sa skvalitňujú vzťahy medzi deťmi a spolupráca s učiteľmi z rôznych predmetov. Projekt prebrali aj školy v zahraničí a získal niekoľko európskych ocenení. Téma aktuálneho ročníka súvisí s Európskym rokom občanov i EHMK.
Slovensko v EP 21-11-2012

Europoslanci sa boja o bezpečnosť detí na internete

Čím viac sa surfovanie na internete stáva pre deti samozrejmosťou, tým väčšmi je potrebné zamýšľať sa nad spôsobmi ich ochrany, uvádza sa v uznesení Európskeho parlamentu. Poslanci sa zhodujú na tom, že členské štáty by sa mali aktívnejšie zapájať do boja proti škodlivému obsahu na internete.
Vzdelávanie 25-09-2012

Školy začínajú s cudzími jazykmi čoraz skôr

Deti v EÚ začínajú s jazykmi v čoraz útlejšom veku. Prvenstvo si zachováva angličtina. Počet vyučovacích hodín cudzích jazykov je stále pomerne nízky v porovnaní s inými predmetmi.
Sociálna politika 07-09-2012

Rozvoj Európy brzdí aj negramotnosť

Podľa odborníkov musí Únia zásadne zmeniť prístup k zlepšovaniu úrovne gramotnosti. Čítať a písať nevie takmer 75 miliónov dospelých Európanov a takmer každý piaty žiak. V správe predstavili úspešné projekty, vrátane slovenského, a vyvracajú mýty o ne/gramotnosti.
Vzdelávanie 06-08-2012

Bilingválne deti dosahujú lepšie výsledky

Deti, ktoré vyrastajú v bilingválnom prostredí, dosahujú v škole v priemere lepšie výsledky ako deti, ktoré sú vychovávané len v jednom jazyku. Bilingválne deti majú lepšie kreatívne myslenie a dokážu efektívnejšie riešiť problémy.
Vonkajšie vzťahy 03-08-2012

Komisia spolu s robotom bojujú proti nebezpečným hračkám

Európska komisia spustila novú kampaň, v ktorej chce rodičov varovať pred nebezpečnými hračkami ohrozujúcimi zdravie ich detí. V hlavnej role vystupuje spievajúci robot upozorňujúci spotrebiteľov, aby si vždy overili, či je na danom produkte značka CE.
Podnikanie 29-05-2012

Zraniteľný spotrebiteľ sa definovať nedá

Európsky parlament identifikoval odvetvia, ktoré vystavujú spotrebiteľov zvýšeným rizikám. Žiada stratégiu na ochranu zraniteľných spotrebiteľov.

Komisia chce zvýšiť bezpečnosť internetu pre deti

Európska komisia si myslí, že internet predstavuje pre deti veľký potenciál, ale zároveň aj veľkú hrozbu. Preto chce zvýšiť bezpečnosť online prostredia tak, že bude motivovať IT firmy vytvárať nové detské vzdelávacie aplikácie.
Vonkajšie vzťahy 30-01-2012

EK a OECD posilňujú spoluprácu v oblasti predškolského vzdelávania

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) od minulého týždňa ešte intenzívnejšie spolupracujú na zlepšení kvality a dostupnosti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
Daňová politika 06-12-2011

Detská obezita sa má riešiť v rodine

Názory na to, či zdaňovanie nekvalitnej stravy prispeje k boju proti detskej obezite sa rôznia.
Vzdelávanie 10-10-2011

Štúdia: Ako zlepšiť kompetencie zamestnancov v predškolských zariadeniach

Pre zvýšenie kvality vzdelávania v ranom detstve je potrebné zabezpečiť dostatočnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, prepojenie s praxou, rozvoj spoločných hodnôt, ale tiež reformy v inštitucionálnom zabezpečení systému vzdelávania.

EÚ deti online

Projekt prináša výsledky prieskumu v členských štátoch Európskej únie ohľadom skúseností detí s používaním internetu. Zameriava sa tiež na ich aktivity online a na otázku rizika a bezpečnosti v tejto oblasti. Rovnako však mapuje skúsenosti rodičov.
Slovensko v EP 05-10-2011

Legislatíva bude pri ochrane detí vždy krok za novými technológiami

Rodičia často nie sú dostatočne informovaní o tom, čo ich deti robia na internete a akým rizikám čelia. Práve oni pritom zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri ochrane detí pred online nebezpečenstvom, keďže legislatíva je vždy krok za novými technológiami, uviedla v rozhovore pre EurActiv Anna Záborská.
Slovensko v EP 04-10-2011

Problém detskej pornografie na internete sa potláča, ale nerieši

Jednou z najvážnejších hrozieb pre deti v súčasnosti je, že sa stanú obeťou detskej pornografie na internete. Europoslanci preto v súčasnosti presadzujú nulovú toleranciu voči tomuto fenoménu. Každému, kto sa dopustí zneužívania detí alebo sleduje detskú pornografiu na internete by tak mohlo hroziť 1 až 10 rokov za mrežami.

EK: Sociálne siete nedostatočne ochraňujú súkromie maloletých

Výsledky nového prieskumu, ktorý zadala Európska komisia, ukázali, že len dve z deviatich sociálnych sietí majú také východiskové nastavenia, pri ktorých je osobný profil maloletých používateľov dostupný len kontaktom zo schváleného zoznamu. Ide o siete Habbo Hotel a Xbox Live.

Slovenskí operátori sa chopili ochrany detí na internete

Európska komisia nedávno zverejnila správu, v ktorej hodnotí snahu a pokrok jednotlivých členských štátov EÚ v oblasti dosahovania bezpečnejšieho internetu pre deti.