TÉMA: deutsche

Podnikanie 15-10-2014

Komisia: Slovak Telekom roky zneužíval dominantné postavenie na trhu

Slovak Telekom zaplatí 38 miliónov EUR. Tajil dôležité informácie a stanovil nespravodlivé podmienky pre ostatných poskytovateľov. Sankcionovaná bude aj jej materská spoločnosť Deutsche Telekom.
Podnikanie 01-02-2012

Pokus o vytvorenie najväčšej burzovej skupiny na svete nevyšiel

Exekutíva EÚ zablokovala fúziu burzových spoločností Deutsche Börse a NYSE Euronext, čím zabránila vzniku najväčšieho operátora na trhu s akciami a derivátmi na svete.

Výskum Deutsche Bank oponuje klimatickým skeptikom

Deutsche Bank zadala výskum, ktorého závery vyvracajú argumenty klimatických skeptikov. Cieľovou skupinou sú predovšetkým jej investori.

Komisia predstaví plán efektívnejšieho vysokorýchlostného pripojenia na internet

Odvetvie telekomunikácii nie je veľmi presvedčené o tom, že Európska únia našla správne riešenie toho ako zvýšiť a povzbudiť investovanie do sietí nových generácií, vrátane optických káblov. Ich hodnotenie vychádza z návrhu Komisie pre vysokorýchlostný internet.
Vonkajšie vzťahy 22-03-2010

EÚ tlačí na Irán kvôli cenzúre médií

Európska únia v súčasnosti na Irán tlačí, aby prestal rušiť satelitný signál medzinárodných staníc a cenzurovať niektoré internetové stránky. Týka sa to napríklad britskej BBC Perzia, nemeckej Deutsche Welle či americkej Voice of America.
Ekonomika 27-10-2008

Kríza je príležitosťou pre klimatické investície

Nedostatok financií a obavy z recesie nemôžu ospravedlňovať nečinnosť v boji proti klimatickým zmenám. Kľúčovú úlohu hrajú vlády – mali by stanoviť správnu cenu emisií CO2, tvrdí správa Deutsche Bank.

TV čoskoro bežnou súčasťou mobilu

Európa zavádza jednotný štandard mobilných telefónov pre televízne vysielanie. Testom celej stratégie by mala byť mobilná sledovanosť Olympijských hier a futbalových Majstrovstiev Európy v roku 2008.

Komisia žaluje Nemecko za optické vlákna

Spor ohľadne „regulačných prázdnin“ pre ďalšiu generáciu vysokorýchlostného pripojenia do internetu v Nemecku založeného na báze optických vláken eskaluje. Komisárka pre informačnú spoločnosť, Viviane Reding, sa rozhodla v tejto veci konať a podáva žalobu na Európsky súdny dvor (ESD).
Podnikanie 22-02-2006

Čo sa môžeme naučiť z rozdielov v Európe

Analýza sa pozerá na rast využívania on-line bankingu a rozdielov medzi jednotlivými krajinami.
Ekonomika 22-02-2006

Nová energetická politika v USA?

Analýza podáva prehľad vývoja energetickej politiky USA od 60. rokov a komentuje dopady nového amerického Zákona o energetike z roku 2005.
Budúcnosť EÚ 06-02-2006

Európa v období reflexie

Werner Becker z Deutsche Bank Research diskutuje o rozličných výzvach stojacich pred Rakúskym predsedníctvom a spôsobe, akým sa budú vyvíjať európske záležitosti v prvom polroku 2006.