TÉMA: DG

Poľnohospodárstvo 07-01-2016

Spoločná poľnohospodárska politika má výraznú podporu Európanov

Až 80 % opýtaných v prieskume Eurobarometer považuje poľnohospodársku politiku EÚ za dôležitú pri vytváraní rastu a pracovných miest.
Európa dnes 04-09-2015

Slovensko má ďalšiu vysokopostavenú euroúradníčku

Katarína Mathernová sa stala zástupkyňou generálneho riaditeľa zodpovedného za susedskú politiku a rozširovanie EÚ.
Poľnohospodárstvo 28-05-2015

3 scenáre pre označovanie mliečnych výrobkov a menej bežného mäsa

Dodatočné náklady by mohli mať veľmi rozdielne dopady na výrobcov. Zároveň sa ich podstatná časť presunie na spotrebiteľov. Presné miery môžu kolísať v závislosti od odvetvia, príslušného členského štátu a stupňa vertikálnej integrácie a trhovej koncentrácie.
Potravinárstvo 22-04-2015

Timmermansa obviňujú zo zdržovania pravidiel pre zdravie a bezpečnosť potravín

Európska komisia v ostatnom čase oddialila vydanie viacerých správ týkajúcich sa zdravia, ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti potravín. Znáša za to internú aj verejnú kritiku.

Dane z finančných aktivít, bankové poplatky a systémové riziko

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu publikovalo štúdiu hodnotiacu príspevok jednotlivých bánk k systémovému riziku v rámci rôznych regulačných scenárov.
Ekonomika 24-06-2014

Podmienky na podnikanie sa členstvom v EÚ zlepšili

Slovensku Komisia udporúča, aby si udržalo svoju priemyselnú základňu. Priemysel pritom jasne z členstva Slovenska v EÚ profituje, pochvaľuje si tunajšiu pracovnú silu.
Budúcnosť EÚ 03-06-2010

Komisia dokončuje vnútorné rošády

Európska komisia včera rozhodla o rozdelení Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť na dve samostatné generálne riaditeľstvá (DGs) – pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť. S touto zmenou súvisia aj personálne výmeny.
Budúcnosť EÚ 18-02-2010

Barroso posiela do USA za EÚ Portugalca

Európska komisia potvrdila menovanie Portugalca Joao Vale de Almeidu ako nového veľvyslanca v Spojených štátoch.
Budúcnosť EÚ 16-01-2009

Vrcholní euroúradníci očakávajú „nebezpečný rok“

Komisia Josého Manuela Barrosa má pred sebou posledných pár mesiacov. EurActiv zisťoval u generálnych riaditeľov EK, aké sú ich očakávania v novom roku.
Voda 06-11-2008

Európa by mala klásť väčší dôraz na pitnú vodu

Európa začína chápať problém zlého zásobovania pitnou vodou. V dôsledku klimatických zmien totiž sama čoraz častejšie čelí intenzívnejším povodniam a predĺženým obdobiam sucha.
Budúcnosť EÚ 23-11-2007

Zrušenie 12 nepotrebných riaditeľstiev

12 generálnych riaditeľstiev Európskej komisie by malo byť zrušených. Analýza konštatuje: „Komisia zúfalo potrebuje reformu.“
Regionálny rozvoj 11-06-2007

Eurofondy: na vrátenom NSRR sa stále pracuje

Vláda minulý týždeň schválila ďalšiu kvartálnu správu o pripravenosti na eurofondy 2007-2013. Slovensko chce pred Komisiu predstúpiť s dokumentom, ktorý by nám už nevrátila s ďalšími pripomienkami. Od opozície znejú kritické hlasy k meškaniu čerpaniu nových eurofondov.
Kultúra a médiá 06-06-2007

Výzva DG EAC 08/07 Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008

Rok 2008 bude Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. V apríli vyhlásila EK obmedzenú výzvu, ktorá bude pod gesciou Ministerstva kultúry a KKB Slovensko.
Kultúra a médiá 06-06-2007

DG EAC 07/07: Otvorená výzva pre Európsky rok medzikultúrneho dialógu

Rok 2008 ako Európsky rok medzikultúrneho dialógu je podporený výzvou EK pre emblematické akcie a iniciatívy, ktorá končí 31. júla 2007.
Regionálny rozvoj 27-03-2007

Eurofondy: problémové 3 z 11 operačných programov

MVRR v aktuálnej správe o pripravenosti SR pre nové eurofondy sumarizuje viaceré pripomienky EK.
Regionálny rozvoj 19-03-2007

Nová kohézna politika EÚ

V januári 2007 začalo nové programové obdobie, ktoré sa týka štrukturálnych fondov ako nástrojov kohéznej politiky EÚ. EurActiv aktualizuje a sumarizuje túto tému.
Regionálny rozvoj 01-03-2007

O NSRR jednáme s EK už oficiálne

Návrh slovenského NSRR na roky 2007–2013 má Brusel na stole od Vianoc minulého roka, oficiálne vyjednávania začala Komisia tento týždeň.
Regionálny rozvoj 23-08-2006

Do konca augusta chce vláda upraviť čerpanie eurofondov

Národný strategický referenčný rámec súvisí s čerpaním štrukturálnych fondov EÚ. Nová vláda Roberta Fica avizovala už po svojom nástupe jeho zmeny voči variantu, ktorý predložila do Bruselu ešte Dzurindova vláda pred júnovými voľbami.
Vzdelávanie 26-07-2006

EÚ program Mládež na Slovensku

EÚ Program MLÁDEŽ (YOUTH) podporuje mobilitu, kreativitu, iniciatívu, učenie sa, spoznávanie kultúr a solidaritu medzi mladými ľuďmi v Európe i za jej hranicami. Slovensko sa ho začalo zúčastňovať ešte pred naším vstupom do EÚ.
Budúcnosť EÚ 03-07-2006

EÚ a Slovensko už rokujú o čerpaní EÚ fondov pre nasledujúce programovacie obdobie

Slovenská vláda v polovici júna predložila po pripomienkovom konaní a schválení v parlamentnom výbore pre európske záležitosti Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý je základným dokumentom pre programovanie EÚ fondov na obdobie 2007 – 2013.