TÉMA: DG

Poľnohospodárstvo 28-05-2015

3 scenáre pre označovanie mliečnych výrobkov a menej bežného mäsa

Dodatočné náklady by mohli mať veľmi rozdielne dopady na výrobcov. Zároveň sa ich podstatná časť presunie na spotrebiteľov. Presné miery môžu kolísať v závislosti od odvetvia, príslušného členského štátu a stupňa vertikálnej integrácie a trhovej koncentrácie.

Dane z finančných aktivít, bankové poplatky a systémové riziko

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu publikovalo štúdiu hodnotiacu príspevok jednotlivých bánk k systémovému riziku v rámci rôznych regulačných scenárov.
Budúcnosť EÚ 23-11-2007

Zrušenie 12 nepotrebných riaditeľstiev

12 generálnych riaditeľstiev Európskej komisie by malo byť zrušených. Analýza konštatuje: „Komisia zúfalo potrebuje reformu.“