TÉMA: digitálna

Vzdelávanie 01-08-2014

Programovanie si hľadá cestu na základné školy

Rastúci nedostatok odborníkov v oblasti IKT chcú komisárky EÚ pre vzdelávanie a pre digitálnu agendu riešiť už v ranom veku. Inak do roku 2020 hrozí Európe nedostatok 900 tisíc IT špecialistov.

EÚ a Južná Kórea spoja sily pri vývoji 5G siete

Únia si od spojenectva sľubuje prinavrátenie pozície globálneho internetového lídra. Jasnejšie víziu a štandardy novej komunikačnej siete by mali predstaviť do roku 2015.
Veda a inovácie 29-05-2014

Experti odmietli takzvanú „Google daň“

Na online spoločnosti by sa nemal vzťahovať špeciálny daňový režim. Zhodli sa na tom experti Európskej komisie, ktorí tak odmietli snahy o zavedenie európskej tzv. „Google dane“ pre digitálny sektor.
Veda a inovácie 23-05-2014

Barroso: Podnikatelia uprednostňujú Silicon Valley pred EÚ

Európski podnikatelia v digitálnej oblasti radšej odchádzajú do Silicon Valley ako by mali založiť svoj podnik v Európskej únii. Povedal to predseda Európskej komisie José Manuel Barroso na samite think tanku Lisabon Council k Európe 2020.

Budúcnosť je v mori

Ak budeme oceány a moria obhospodarovať udržateľným spôsobom, môžu nám poskytovať zdroje potravín, liekov a energie, a pritom zachovávať ekosystémy pre budúce generácie. Tvrdí to Európska komisia.

Taliani sú pripravení podporiť zmeny v telekomunikáciách

Nové pravidlá v telekomunikačnom sektore tak, ako ich schválil Európsky parlament, kritizujú viaceré členské štáty únie aj telekomunikační operátori. Nastupujúce predsedníctvo avizuje podporu verzie prijatej europoslancami.
Rovnosť šancí 04-10-2013

Štúdia: Viac žien v IKT zvýši HDP o miliardy eur

Komisia vydala štúdiu, podľa ktorej by viac žien v digitálnom sektore znamenalo nárast ročného HDP Únie o 9 miliárd eur. V sektore IKT majú ženy vyššie platy, flexibilnejší pracovný rozvrh a sú tu menšie rodové rozdiely v platoch než v iných odvetviach hospodárstva.

Cenové rozdiely za mobilné volania v EÚ sú obrovské

Rozdiel v cenách za telefonovanie v jednotlivých krajinách EÚ je až 774 %. Komisárka pre digitálnu agendu chce vybudovať jednotný trh, znížiť cenové rozdiely a úplne zrušiť roamingové poplatky.

Digitálnym šampiónom je Pellegrini

Prioritami nového digitálneho lídra pre Slovensko bude internetová ekonomika, elektronická verejná správa, internetová bezpečnosť, vzdelávanie v digitálnej oblasti a budovanie infraštruktúry.

Digitálnym šampiónom je Pellegrini

Prioritami nového digitálneho lídra pre Slovensko bude internetová ekonomika, elektronická verejná správa, internetová bezpečnosť, vzdelávanie v digitálnej oblasti a budovanie infraštruktúry.
Veda a inovácie 19-12-2012

Komisia upgradovala digitálnu agendu

Európska komisia predstavila sedem nových priorít pre rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnej spoločnosti na roky 2013 a 2014.
Veda a inovácie 06-11-2012

EÚ otvára cestu pre technológie 4G

Európska komisia rozhodla o sprístupnení dodatočných 120 MHz z frekvenčného spektra pre technológie 4G v pásme 2 GHz. Cieľom opatrenia je rozšíriť širokopásmové služby a zrýchliť prenos dát.

Cloud computing má v EÚ vytvoriť 2,5 mil. pracovných miest

Komisia predstavila stratégiu s názvom „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“. Jej cieľom je vytvoriť vďaka cloud computingu 2,5 mil. nových pracovných miest do roku 2020 a posilniť HDP EÚ o 160 mld. eur ročne.

Sektor IKT potrebuje viac investícií

Výročná hodnotiaca správa digitálnej agendy EÚ potvrdzuje trendy smerom k informačných a komunikačným technológiám (IKT), ale aj štrukturálne problémy EÚ v tomto odvetví.
Veda a inovácie 21-05-2012

Brusel chce jednotné elektronické občianske preukazy

Európska komisia sa chystá predstaviť návrh nariadenia, ktoré má zjednotiť používanie elektronických identifikácií v EÚ. Či nariadenie prejde, nie je vôbec isté, keďže proti sú niektoré členské štáty, ako aj niektorí občianski aktivisti.
Veda a inovácie 23-04-2012

Nová vláda by mala urýchlene vymenovať „digitálneho šampióna“

Európska komisia vyzvala pred dvoma mesiacmi členské štáty, aby vytvorili post „digitálneho šampióna“, ktorý by mal dohliadať na ciele digitálnej agendy EÚ. Slovensko tak zatiaľ ako jeden z málo štátov neurobilo.
Veda a inovácie 13-04-2012

Komisia chce lepšie prostredie pre rozvoj „internetu vecí“

V budúcnosti by mohol každý predmet niesť elektronický čip, ktorý mu umožní komunikovať so zvyškom digitálneho sveta. Tzv. „internet vecí“ je jednou z priorít digitálnej agendy EÚ. Komisia otvorí na túto tému konzultácie.

Facebook a Pokec sú najpopulárnejšie sociálne siete na Slovensku

Sociálne siete využíva 54 % slovenskej populácie a ďalšia štvrtina ich aspoň pozná. Pätina obyvateľstva vôbec nevie, čo to je. Tvrdí to najnovší výskum Inštitútu pre verejné otázky.
Európa 2020 27-02-2012

Vysokorýchlostný internet sa nešíri ako sa očakávalo

Pokrytie širokopásmového internetu sa približuje k úrovni 100 %, no vysokorýchlostné pripojenie domácností zatiaľ ďaleko zaostáva za cieľmi stratégie Európa 2020. A to napriek deklaráciám o výhodách digitálnej ekonomiky.
Vzdelávanie 27-02-2012

Nová technológia zlepší informovanosť o spotrebe energií

Znižovanie spotreby energie na základe informácií o nárokoch domácich spotrebičov v reálnom čase a porovnanie údajov so susedmi – to boli hlavné ciele projektu, ktorý podporila EÚ. Systém úspešne testovali na dvoch koncoch Európy – v Británii a Bulharsku. Záujem prejavili viaceré firmy i mestá.
Energetika 17-02-2012

Únia by rada videla energeticky účinnejšie počítačové servery

Počítačové servery a úložiská údajov možno čaká vylepšenie dizajnu s účelom zvýšiť ich energetickú efektívnosť. Komisia nad tým uvažuje v rámci úpravy smernice o ekodizjane. Počítačové firmy tvrdia, že už sú vo vývoji napred.
Európa 2020 11-10-2011

Brusel pozastavil platby pre OP Informatizácia spoločnosti

Európska komisia dočasne pozastavila eurofondy pre operačný program Informatizácia spoločnosti. Dôvodom je vládny audit, ktorý odhalil chyby v projektoch za približne 20 miliónov eur.
Európa 2020 05-10-2011

Obavy z cloud computingu brzdia podnikateľov

Európske malé a stredné podniky by mohli zvýšiť svoje zisky až o 1,2 miliardy eur v prípade, že by zahodili svoje pretrvávajúce obavy z cloud computingu a prijali túto novú technológiu, uviedli včera účastníci okrúhleho stola.
Európa 2020 04-10-2011

Komisia otvorila verejné konzultácie o prístupe k telekomunikačným sieťam

Európska komisia včera otvorila dve verejné konzultácie týkajúce sa prístupu alternatívnych prevádzkovateľov k pevným telefónnym a širokopásmovým sieťam existujúcich prevádzkovateľov. Cieľom je zabezpečiť vo všetkých členských štátoch konzistentný a súdržných prístup k týmto sieťam.