TÉMA: digitálna

Veda a inovácie 25-03-2015

Zmapovanie digitálnej agendy vo V4

Digitálna agenda EÚ je fragmentová z európskeho aj regionálneho pohľadu. Najnovšia analýza CEPI popisuje súčasný stav debaty v regióne a formuluje odporúčania pre spoluprácu a napredovanie v digitálnej oblasti.
Podnikanie 18-03-2013

Vytvoriť digitálne pracovné miesta je ľahšie ako poslať ľudí na mesiac

Ak vieme poslať ľudí na Mesiac a dostať ich späť, som presvedčený, že Európa je schopná vytvoriť viac digitálnych pracovných miest. Najmä, ak od nich bude závisieť jej budúcnosť, tvrdí John Higgins.
Veda a inovácie 28-06-2012

Najväčšou prekážkou pre rast IKT je nejednotný digitálny trh

Digitálna agenda EÚ má potenciál obrovského prínosu pre ekonomický rast. V súčasnosti najväčšie prekážky si vyžadujú skôr politické a regulačné opatrenia než fiškálne stimuly, tvrdí Michał Grajek z think tanku Bruegel v publikácii „ICT for growth: a targeted approach“.
Veda a inovácie 20-03-2012

Európa potrebuje jednotný digitálny trh

Hans Martens a Fabian Zuleeg z think tanku European policy centre tvrdia, že vytvorenie jednotného digitálneho trhu by malo byť pre EÚ prioritou. Priniesol by ekonomický rast a nové výhody pre spotrebiteľov, zvýšil produktivitu a konkurencieschopnosť v Únii. Zaznelo to aj na konferencii „Jednotný digitálny trh do roku 2015 – motor ekonomického rastu a pracovných príležitostí“.

Najmocnejší sveta sa pripájajú k digitálnej revolúcii

Lídri G8 majú pred sebou neľahkú úlohu. Chcú zachovať slobodu na internete a zároveň prijať účinnú reguláciu ochrany detí a duševných vlastníckych práv, tvrdí eurokomisárka Neelie Kroesová.
Vzdelávanie 12-08-2006

Digitálna gramotnosť Európanov je stále veľký problém

Európsky štatistický úrad Eurostat nedávno zverejnil ďalšiu zo svojich pravidelných analýz stavu pripravenosť členských krajín EÚ na budovanie a rozvoj vedomostnej spoločnosti. Táto analýza sa zamerala na úroveň digitálnej gramotnosti a ukazuje, že schopnosť využívať počítač a internet je ešte stále veľkou prekážkou modernizácie európskych krajín.
Veda a inovácie 26-10-2005

Digitálna gramotnosť na Slovensku

Výskumný projekt Inštitútu pre verejné otázky (IVO) mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku - pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).