TÉMA: diverzifikácia energie

Vonkajšie vzťahy 14-08-2018

More a súčasne jazero: Kaspická päťka sa dohodla

Päť kaspických štátov ukončilo svoje dlhoročné spory a uzavreli dohodu o právnom postavení Kaspického mora, ktoré skrýva veľké zásoby ropy a zemného plynu. Rusku sa navyše podarilo predísť možnému budúcemu začleneniu tejto oblasti do NATO.
Ekonomika 09-01-2006

Biomasa bude prioritou EÚ

Rakúske predsedníctvo zamýšľa zrýchliť prijatie akčného plánu Komisie k biomase, a to vzhľadom na akútnu potrebu diverzifikovať energetické zdroje Európy.