TÉMA: diverzifikacia

Fosílne palivá 11-10-2010

Nabucco sa odkladá kvôli rokovaniam s Azerbajdžanom

Konečný návrh investovania do plynovodu Nabucco definitívne nebude prijatý v tomto roku. Odkladá sa na rok 2011 kvôli vlečúcim sa rokovaniam s Azerbajdžanom, píše rakúsky denník Der Standard.

Diverzifikácia zdrojov „neznamená bezpečnosť“

EÚ by nemala „redukovať otázku energetickej bezpečnosti len na problém dodávok energie“, tvrdí zástupca vedúceho ruskej misie pri EÚ. Aj utorňajšia diskusia ukázala, že Moskva a Brusel nemajú rovnaký názor na „diverzifikáciu“ energetických zdrojov.
15-07-2008

PRV 3.1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice (2008/PRV/08)

Právnické a fyzické osoby, podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, môžu do 31. 8. 2008 predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok až vo výške 3 mil. EUR, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice.
14-07-2008

PRV 3. 1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) (2008/PRV/07)

Rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru a tvorba nových ako aj zachovanie už existujúcich pracovných miest sú predmetom výzvy Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do31. 8. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 1,5 mil. SKK.
Fosílne palivá 25-06-2007

Ohrozí nový ruský plynovod európsku jednotu?

23. júna 2007 sa dohodli taliansky energetický podnik eni a ruský Gazprom na spolupráci na novom plynovode, ktorý by mal zvýšiť tok ruského zemného plynu na európske trhy. Dohoda je vnímaná ako zvyšujúca závislosť na ruskom plyne a zrejme ide proti úsiliu EÚ hovoriť vo vonkajších energetických vzťahoch jedným hlasom.
Ekonomika 19-01-2006

EÚ hľadá nové energetické zdroje

Rakúske predsedníctvo sa snaží urýchliť vybudovanie nových plynovodov a päťnásobne zvýšiť podiel skvapalneného zemného plynu s cieľom diverzifikovať dodávky a tranzitné dráhy energetických surovín do EÚ.