TÉMA: dochodok

Sociálna politika 21-09-2015

Slovensko uspelo v spore s Komisiou ohľadne sociálnych dávok

Vianočný príspevok a príspevky naviazané na zdravotné postihnutie Slovensko nemusí vyplácať Slovákom žijúcim v iných členských krajinách EÚ a krajinám EHP.
Sociálna politika 25-04-2013

Komisia žaluje Slovensko za nevyplatený vianočný dôchodok

Európska exekutíva trvá na tom, že vianočný starobný dôchodok mala Sociálna poisťovňa vyplatiť aj slovenským dôchodcom žijúcim v zahraničí. Slovensko ho nepovažuje za dávku v starobe podľa práva EÚ.
Podnikanie 17-02-2012

Starnúca populácia: Niet sa čoho báť, len strachu samotného

Švédsky premiér nedávno vyhlásil, že v budúcnosti Švédi možno budú musieť pracovať, kým nedosiahnu 75 rokov. V Európe začínajú panovať obavy z výrazne starnúcej populácie. Demograf Andreas Edel poukazuje na to, že sa treba pozrieť na svetlé stránky dlhšieho života.
Sociálna politika 16-02-2012

Starnúca Európa hľadá spôsoby ako nastaviť dôchodkový vek

Švédsky premiér Fredrik Reinfeldt nedávno vyhlásil, že Švédi zrejme budú musieť pracovať kým nedosiahnu 75 rokov, aby si udržali rovnaký životný štandard. O zápase členských štátov s úpravou dôchodkového veku informuje sieť EurActiv.

Sarkozy „utiekol“ pred domácimi problémami na summit

Francúzsko hostilo stretnutie na najvyššej úrovni s Nemeckom a Ruskom. Cieľom bolo pripraviť krajinu na predsedníctvo v G20. Podľa pozorovateľov chcel Nicolas Sarkozy zároveň odviesť pozornosť od skutočnosti, že vo francúzskych uliciach je v súčasnosti viac ako milión ľudí protestujúcich proti penzijným reformám.
Ekonomika 16-03-2010

Dlhy spomaľujú obnovu

Rastúce dlhy členských štátov budú zdržiavať hospodársku obnovu, pokiaľ vlády nedokážu zreformovať verejné výdavky a zároveň podporiť konkurencieschopnosť, tvrdí BusinessEurope.
Sociálna politika 06-03-2009

Prepúšťanie na dôchodok ako nástroj sociálnej politiky

Súdny dvor objasnil podmienky za ktorých môžu zamestnávatelia prepustiť zamestnanca na dôchodok. Zdôraznil, že k diskriminácii pre vek nedôjde v prípade, že pôjde o „primeraný spôsob na dosiahnutie legitímneho cieľa sociálnej politiky spojeného s politikou zamestnanosti, trhu práce alebo odbornej prípravy“.
Sociálna politika 21-11-2008

Skutočné straty budúcich dôchodcov

Dôchodkové zabezpečenie je, nakoľko sa týka každého občana sporiaceho si na svoj budúci dôchodok, oprávnene v centre pozornosti. Zvyčajne sa poukazuje na možné straty budúcich dôchodcov plynúcich z neistého výnosu resp. nestálosti finančných trhov. Potrebné je však dôraznejšie upozorniť aj na straty ktoré možno vyčísliť už teraz - straty plynúce z administratívnych poplatkov zavedených kapitalizačným sporením na dôchodok na osobných dôchodkových účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach.
Ekonomika 21-10-2008

Európska komisia: Pozor na súkromné dôchodkové sporenie

Podľa správy, ktorú včera publikovala Európska komisia, sporiteľom v súkromných dôchodkových schémach hrozí, že v budúcnosti budú poberať „neprimerane“ nízku penziu. Situáciu môže zhoršiť rozširovanie sa finančnej krízy do sféry ekonomiky.
Ekonomika 19-11-2007

Po vianočnom dôchodku aj euro-dôchodok

Premiér Robert Fico uvažuje o jednorázovom navýšení dôchodkov pri prechode na euro. Tvrdí, že penzisti budú sociálne najohrozenejšia skupina.
Sociálna politika 10-10-2007

Dôchodky si zatiaľ cez hranice neprenesieme

9. októbra 2007 predstavila Komisia revidovaný návrh smernice o doplnkových právach pracovníkov. Pôvodný návrh počítal s ich (cezhraničnou) prenositeľnosťou z jednej schémy do druhej, avšak poslanci EP ich nepodporili a celý návrh vrátili na prepracovanie.
Sociálna politika 04-10-2007

Integrácia dôchodcov kľúčom k rastu?

Industrializované krajiny sveta budú čoskoro čeliť problémom vyplývajúcim z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Kľúčom k riešeniu problému by mohlo byť prijatie takej reformy sociálneho systému, ktorá by umožnila zamestnať sa aj ľuďom na dôchodku.
Podnikanie 22-03-2007

Aké majú byť práva na dôchodok v zahraničí?

Ak Európsky parlament podporí včerajšie hlasovanie vo Výbore pre zamestnanosť, neprejde legislatíva umožňujúca cezhraničný prenos dodatočných penzijných práv. Komisia ju považuje za nevyhnutnú pre zlepšenie mobility pracovníkov.
Sociálna politika 21-08-2006

Európania chcú pracovať dlhšie. Za vyšší plat

Podľa najnovšieho výskumu, ktorý uskutočnil Financial Times a Harris Poll, by si európski pracovníci želali flexibilnejšiu prácu a úpravu veku odchodu do dôchodku. Zároveň však očakávajú, že budú podľa toho aj zaplatení.
Veda a inovácie 22-06-2006

Dáni pôjdu do dôchodku neskôr

Dánsko, jeden zo šampiónov napĺňania Lisabonskej agendy, zvýši vek odchodu do dôchodku o dva roky. Plán je súčasťou snahy o zvýšenie celkovej miery zamestnanosti, čo má pomôcť financovať systém sociálnej ochrany.
Rovnosť šancí 03-05-2006

Majú transsexuáli právo na dôchodok?

Najvyšší súd EÚ rozhodol, že britská legislatíva, ktorá definuje právo na dôchodok na základe príslušnosti k pohlaviu, je v rozpore so základnými ľudskými právami.