TÉMA: dohdoa

Asociačná dohoda s Ukrajinou má zelenú

Parlamenty Ukrajiny a Európskej únie včera súbežne ratifikovali asociačnú dohodu medzi Kyjevom a Bruselom.
Regionálny rozvoj 27-11-2013

EK: Pri schvaľovaní Partnerských dohôd zaváži kvalita

Ministri zodpovední za politiku súdržnosti debatovali o zlepšení efektívnosti čerpania budúcich prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hoci je dôležité schváliť partnerské dohody a programy čo najskôr, Komisia upozornila, že to nebude na úkor kvality.