TÉMA: dohoda

Regionálny rozvoj 20-02-2014

Ako lepšie využiť eurofondy

Schopnosť Slovenska dobre využívať eurofondy sa v čase nezlepšuje, tvrdia autori analýzy. Upozorňujú na to, že zle použité prostriedky by mohli v konečnom dôsledku znamenať čisté mínus.
Budúcnosť EÚ 23-01-2014

Voľný obchod potrebuje rovnováhu

Transatlantický obchodný pakt medzi EÚ a USA by sa mohol stať základom pre dohodu o globálnych normách pre bezpečnosť potravín, ochranu životného prostredia, osobných údajov a práv zamestnancov. Mohlo by ísť o ideálnu príležitosť na otvorenie verejnej diskusie o týchto hodnotách EÚ, píše Aart de Geus.
Ekonomika 12-07-2013

Transatlantická dohoda: Spása alebo prekliatie pre hospodársku kohéziu v EÚ

Komplexná obchodná dohoda medzi EÚ a USA by mohla priniesť vyššiu mieru zamestnanosti v krajinách, ktoré budú jej súčasťou, tvrdia Samuel George, Thieß Petersen a Ulrich Schoof.

Asociačná dohoda: Podpísať či nepodpísať?

Situácia okolo Asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou vyvoláva po kontroverzných parlamentných voľbách na Ukrajine priam Shakespearovskú otázku: Podpísať, či nepodpísať? Ukrajina je pripravená na podpis, kým EÚ musí zvažovať geopolitické argumenty a protiargumenty.
Budúcnosť EÚ 02-02-2012

Fiškálny pakt: Liek, ktorý možno zabije pacienta

Fiškálny pakt v skutočnosti nevykazuje žiadnu známku fiškálnej solidarity medzi podpísanými krajinami a neprinesie výsledky, ak sa EÚ neposunie od európskeho riadenia k európskej vláde. Tvrdí to Joan Marc Simon zo španielskej politickej organizácie Democracia Global.
Ekonomika 01-02-2012

Prečo nepotrebujeme novú fiškálnu dohodu

Navrhovaná fiškálna dohoda je zbytočná, keďže ponúka len malé zlepšenie oproti existujúcim pravidlám EÚ a nerieši aktuálne problémy finančných trhov v krátkodobom a strednodobom časovom rozsahu, tvrdí Massimiliano Marcellino.
Vonkajšie vzťahy 22-11-2010

Je čas ratifikovať novú zmluvu START

Ako dlhoročný pozorovateľ americkej politiky viem, že senátori Spojených štátov rozhodnú o otázke, či ratifikovať novú zmluvu o kontrole zbraní START, ktorú USA tento rok vyjednali s Ruskom, na základe dôkladného vyhodnotenia národných záujmov svojej krajiny. Ako demokraticky zvolení zástupcovia amerického ľudu môžu len oni posúdiť, aké záujmy to sú.

Postavenie a záväzky rozvinutých a rozvojových krajín v novej klimatickej dohode

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave