TÉMA: donorov

Podnikanie 03-10-2011

Ak chce byť firma úspešná, musí brať ohľad na okolie

Moderne zmýšľajúce spoločnosti si podľa nej uvedomujú, že je potrebné budovať hodnotnejšiu spoločnosť, hovorí v rozhovore pre EurActiv manažérka programu firemnej filantropie z Fóra donorov Katarína Podracká.
InzerciaKomerčný obsah

Rebríček TOP firemný filantrop už po siedmykrát

Pre firmy, ktoré popri podnikateľskom úspechu nezabúdajú ani na zodpovednosť a svoje zisky investujú aj do rozvoja komunít a charitatívnych projektov, je tu už po siedmykrát možnosť zapojiť sa do rebríčka TOP firemný filantrop.
InzerciaKomerčný obsah

Projekty verejných zbierok cez DMS možno predkladať do 28. januára

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré chcú v najbližších mesiacoch uskutočniť verejnú finančnú zbierku prostredníctvom mechanizmu DMS – darcovská SMS správa, môžu predložiť svoje projekty do 28. januára 2011.

CSR je čoraz populárnejšie

Rôzne formy nepeňažného darcovstva preferovalo v roku 2008 až 59 % firiem, takmer 20 % firiem využilo v minulom roku vo svojich marketingových aktivitách aj cause-related marketing.

MVO majú už len týždeň na predkladanie projektov verejných zbierok

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré chcú využiť mechanizmus DMS – darcovská sms na realizáciu verejnej zbierky majú už len týždeň na predkladanie projektov. Deadline prijímania návrhov kampaní so začiatkom v mesiacoch október až december 2009 je 7. augusta 2009.

Neziskové organizácie v období hospodárskej krízy

Predstavitelia neziskového sektora sa na stretnutí členov Fóra donorov zhodli, že vplyvom finančnej krízy sa budú musieť niektoré podporované oblasti ísť do úzadia. Viac ako ochrana životného prostredia sa budú zaoberať sociálnymi témami a podporou tých, ktorých kvalitu života hospodárska situácia najviac ovplyvní.

Aj mobilní operátori prispievajú k „dobrej veci“

Spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko už viac ako rok umožňujú svojim zákazníkom prispieť ďeťom, onkologickým pacientom, či mladým talentom darcovskou SMS-kou. Na Slovensku sa takýmto spôsobom vyzbieralo takmer 900 tis. korún.
Sociálna politika 09-10-2008

Najväčší slovenskí filantropi

Fórum donorov zverejnilo rebríček slovenských firiem, ktoré v uplynulom roku zo svojich prostriedkov v najväčšej miere podporili neziskové aktivity verejno-prospešného charakteru. Hodnotili sa finančné a nefinančné dary nad rámec asignovaných 2% dane a sponzorských príspevkov. Firmy takto rozdali cca 138 mil. Sk.