TÉMA: dopad

Európa dnes 27-06-2006

Po voľbách

Autor analyzuje výsledky volieb v troch stredoeurópskych krajinách - v Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku - a porovnáva ich dopad na ekonomické reformy.
03-05-2006

Rozšírenie v roku 2004 únii pomohlo

Doposiaľ posledné rozšírenie EÚ z mája 2004 bolo pre EÚ prínosom.
Ekonomika 11-01-2006

Gréci nechcú modifikovanú kukuricu

Komisia rozhodla, že grécky národný zákaz geneticky modifikovanej kukurice MON810 nie je dostatočne oprávnený a nariadila krajine jeho zrušenie.