TÉMA: dopady globalizácie

Spoločnosť 17-01-2019

Svet najviac ohrozujú extrémne zmeny počasia. Kybernetické útoky sú dnes väčším rizikom ako migrácia

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoju každoročnú správu o svetových globálnych rizikách. Analytici sa najviac obávajú toho, čo spôsobí neschopnosť lídrov nájsť kolektívne riešenia na globálne problémy ľudstva, od ochrany životného prostredia, po etické výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie.
Ekonomika 29-05-2007

Zbytočný globalizačný fond?

Európsky globalizačný fond, založený koncom roku 2006, doposiaľ získal len dve žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Boli obavy z delokalizácie priemyslu v dôsledku globalizácie, ktoré viedli k jeho vzniku, neopodstatnené, alebo je priskoro na hodnotenie?