TÉMA: dostupnosť

Zdravotníctvo 20-10-2008

V Budapešti podpísali deklaráciu proti rakovine

Deklarácia má politikom aj širšej verejnosti pripomenúť dôležitosť boja proti rakovine a podporiť využívanie osvedčených postupov a kvalitnej liečby v regióne východnej a juhovýchodnej Európy. Na toto ochorenie tu stále zomiera viac ľudí, než v krajinách pôvodnej pätnástky EÚ.
Zdravotníctvo 31-08-2006

Pacienti chcú byť informovaní

Prieskum pacientských organizácií zdôrazňuje potrebu zdravotnej starostlivosti, orientovanej na pacienta, s vhodným prístupom k najlepšej starostlivosti a informáciám o možnostiach liečby.