TÉMA: dotácie

Regionálny rozvoj 08-09-2004

Budoucnost miliardových dotací novým spolkovým zemím Německa v EU-25

Analýza hodnotí pravdepodobný vývoj dotácií novým spolkovým nemeckým krajinám po rozšírení EÚ.