TÉMA: dumping Archives

 • Medzinárodný obchod: má sa EÚ “brániť”?

  Článok | Ekonomika 11-12-2006

  Komisár pre obchod Peter Mandelson spustil prehodnotenie kontroverzného systému EÚ pre ochranu výrobcov pred produktmi tretích krajín, ktoré sú na trh uvedené za nespravodlivo nízke ceny.

 • Ďalší obchodný konflikt EÚ-Čína

  Článok | Ekonomika 09-03-2006

  Ďalšia zo sťažností voči Číne kvôli údajnej dumpingovej povahe jej vývozu sa bude pravdepodobne týkať nábytku. Európsky výrobcovia tvrdia, že ceny čínskeho tovaru sú neférovo nízke.

 • EÚ zavedie clo na topánky z Ázie

  Článok | Ekonomika 27-02-2006

  Komisár EÚ pre obchod Peter Mandelson oznámil, že bude odporúčať zavedenie antidumpingových ciel na topánky, dovážané z Číny a Vietnamu.

 • Liberalizace služeb v EU – současná diskuse

  Názor | Ekonomika 19-05-2005

  Kontroverzný návrh smernice o službách vyvolal búrlivú verejnú diskusiu v celej Európe. Tzv. „Bolkesteinova smernica“ mala byť nástrojom na odstránenie pretrvávajúcich prekážok na poli voľného pohybu služieb. Ide o sociálny dumping, ako namietajú jej odporcovia so „starých“ členských štátov EÚ?