TÉMA: durban

Vonkajšie vzťahy 14-01-2013

COP18 znamenal prechod, nie zlyhanie politickej vôle

Bo Kjellén tvrdí, že hoci výsledok klimatického summitu v Doha mnohých pozorovateľov a tiež aktivistov sklamal, v skutočnosti bol ďalším krokom smerom k vytvoreniu podmienok umožňujúcich civilizačnú zmenu a pohyby, ktoré sa zaoberajú globálnou nespravodlivosťou.

Otáľanie v boji s klimatickou zmenou zvyšuje náklady

Čím dlhšie budú štáty odkladať opatrenia proti klimatickej zmene, tým viac ich to bude stáť. Tvrdia to autori novej medzinárodnej štúdie. S odsúvaním záväzkov v boji proti globálnemu otepľovaniu sa tiež znižujú šance kontrolovať dôsledky otepľovania.

Otáľanie v boji s klimatickou zmenou zvyšuje náklady

Čím dlhšie budú štáty odkladať opatrenia proti klimatickej zmene, tým viac ich to bude stáť. Tvrdia to autori novej medzinárodnej štúdie. S odsúvaním záväzkov v boji proti globálnemu otepľovaniu sa tiež znižujú šance kontrolovať dôsledky otepľovania.

EÚ sa musí zjednotiť v otázke klimatického fondu

Životy v krajinách zraniteľných na zmenu klímy visia na vlásku, zatiaľ čo bohaté štáty sa hašteria o to, kto bude rozdeľovať prostriedky. Na vývoj pri financovaní boja s klimatickou zmenou upozornil Wendel Trio z neziskovej organizácie CAN Europe.
Fosílne palivá 03-02-2012

Prečo nevyužiť súčasnú krízu?

Komisárka pre klímu hovorila o tom, ako EK neodporúča členským štátom robiť zmeny v podpore obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 a prečo je už teraz potrebné stanoviť ciele pre rok 2030. Zdôraznila opatrnosť pri podpore biopalív. Vysvetlila, prečo odmieta zavedenie prahovej ceny v schéme EÚ ETS a ako dôležité je premyslieť model udržateľného rastu.

Redukcia emisií EÚ o 30 % je pre rozvojové krajiny „zásadná“

Podľa najvyššieho predstaviteľa skupiny rozvojových štátov G77 je ambicióznejšie znižovanie emisií CO2 krajinami Európskej únie v nasledujúcich ôsmich rokoch „veľmi zásadné“.

Minister: Taliansko by nemalo zanevrieť na výskum jadra

Hoci Taliansko neobnoví výrobu elektriny z jadra, podľa ministra pre životné prostredie Corrada Cliniho to neznamená, že by sa nemalo pokračovať vo výskume atómovej energie.
Vonkajšie vzťahy 16-01-2012

Investori: Zmenu klímy musí riešiť súkromný sektor, nie vlády

Inšititucionálni investori, ktorí kolektívne spravujú asi 26 biliónov dolárov, sa rozhodli posilniť svoje klimatické úsilie a vyzývajú súkromný sektor na mobilizáciu a hľadanie nových technológií na zníženie emisií skleníkových plynov.
Európa 2020 10-01-2012

Dánsko hľadá cesty ako presvedčiť východ EÚ k väčšiemu znižovaniu emisií

Krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sa obávajú, že záväzok znížiť emisie CO2 o 30 % ich hospodárstvo nezvládne, by si mohli odložiť nepoužité emisné povolenky v hodnote asi 3,2 miliardy eur, ak vyšší záväzok prijmú.
Vonkajšie vzťahy 09-12-2011

COP17: rysujú sa partnerstvá a scenáre

EÚ spolu s najchudobnejšími a ostrovnými krajinami dospeli k zhode a získavajú podporu aj ostatných afrických krajín. Najväčší znečisťovatelia ovzdušia sú ochotní pristúpiť na deklarácie, ale nie presné záväzky a termíny.
Vonkajšie vzťahy 08-12-2011

V Durbane hľadajú financie na sľuby o klimatickej pomoci

EÚ by mohla svoje sľuby o klimatickej pomoci chudobným krajinám splniť z externých nástrojov budúceho rozpočtu. Presné zdroje i rozdeľovanie globálnej pomoci je však stále záhadou.
InzerciaKomerčný obsah

Enel a Svetový potravinový program spolu bojujú proti hladu a klimatickým zmenám

Enel a Svetový potravinový program (WFP)predstvili spoločnú snahu v boji proti hladu a klimatickým zmenám. Dohoda zahŕňa investície vo výške 8 miliónov eur na zavedenie “zelených” pecí a fotovoltických systémov, ako aj zabezpečenie podpory humanitárnych snáh.
Vonkajšie vzťahy 01-12-2011

EÚ prekvapila na klimatickej konferencii tvrdým postojom

Netradične tvrdý prístup, ktorý v Durbane zvolila delegácia EÚ, údajne vyvolal medzi rozvojovými krajinami údiv. Zdá sa, že jej došla trpezlivosť s odmietaním zo strany ostatných bohatých krajín, ktoré jej doterajší zmierlivý postoj považovali za samozrejmosť.
Fosílne palivá 01-12-2011

Medzinárodné i súkromné banky stále rady investujú do fosílnych palív

Medzinárodné rozvojové ale tiež súkromné banky počas uplynulých rokov vo veľkom investovali do projektov podpory fosílnych palív - oveľa viac než do technológií čistej energie. Vyplýva to zo štúdií, ktorú publikovali mimovládne organizácie.
Fosílne palivá 30-11-2011

Poľsko obhajuje ochranu klímy a zároveň podporuje uhoľnú loby

Zatiaľ čo v Durbane predstavitelia inštitúcií EÚ obhajujú riešenia pre znižovanie emisií, v Bruseli vyvolalo vlnu nevôle logo poľského predsedníctva, ktoré sa objavilo na plagátoch propagujúcich konferenciu organizovanú uhoľnou loby.

Hlavný vyjednávač EÚ verí v dohodu z Durbanu

Cestovná mapa, ktorá by mala vydláždiť chodník pre nástupcu Kjótskeho protokolu, musí mať jasný časový rozvrh a byť podložená vedeckými zisteniami. O predkladaných návrhoch a možných výsledkoch rokovaní informoval hlavný klimatický vyjednávač EÚ Artur Runge-Metzger.

Hedegaard: Všetci sa musia zaviazať rovnako

Na klimatickú konferenciu v Durbane pocestuje delegácia EÚ s návrhom cestovnej mapy, ktorá by mala pripraviť pôdu pre ďalšie kolo globálnych záväzkov v boji proti globálnemu otepľovaniu. EK trvá na rovnakej forme záväznosti prísľubov pre všetky zmluvné strany.

EÚ zvažuje dočasné predĺženie Kjótskeho protokolu

Krajiny Únie budú diskutovať o novom návrhu, ktorým chce Brusel oživiť Kjótsky protokol a zaistiť budúcnosť Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) aj po roku 2012. Po jeho schválení zástupcami EÚ-27 by ho mohli predložiť na konferencii v Durbane.

Ak Zem nezachránia ľudia, možno tak urobia mimozemšťania

Význam ochrany Zeme a zníženia emisií skleníkových plynov si uvedomujú nielen environmentalisti a niektorí politici, ale podľa amerických vedcov aj mimozemšťania. Varovali, že ak budeme naďalej hrozbou pre našu planétu, mimozemšťania by mohli zasiahnuť.
Európa 2020 22-07-2011

Huhne: Vzdorovať klimatickej dohode je ako ustupovať Hitlerovi

Podľa britského ministra Chrisa Huhna robia svetoví lídri, ktorí sú proti globálnej klimatickej dohode, podobnú chybu ako tí politici, ktorí sa pred druhou svetovou vojnou snažili robiť ústupky Adolfovi Hilterovi.

Šéf UNEP varuje pred “tragickým momentom nerozhodnosti”

Riaditeľ Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) vo „veľmi kritickom momente“ rokovaní vyjadril obavy z možného neúspechu tohtoročného klimatického summitu.
Vonkajšie vzťahy 29-04-2011

Klimatická dohoda v roku 2011 „nie je uskutočniteľná“

Európski i americkí predstavitelia pre oblasť klímy pochybujú o tom, že sa v decembri v Južnej Afrike podarí dohodnúť na záväznej dohode o vypúšťaní emisií.
Európa 2020 04-04-2011

Aktuálna klimatická zastávka je v Bangkoku

Prebiehajúce klimatické rokovania v Bangkoku ukážu ako chcú národné vlády splniť decembrové sľuby z Cancúnu, predovšetkým čo sa týka nového Zeleného fondu a vyššej klimatickej pomoci chudobným krajinám.