TÉMA: dvor

Veda a inovácie 23-10-2015

Veľké víťazstvo bitcoinu

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že z nákupu virtuálnej meny nie je potrebné odvádzať daň.
Vonkajšie vzťahy 06-10-2015

Dohoda Safe Harbour je neplatná

Prelomové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ údajne nebude mať vplyv na bezpečnosť osobných údajov presunutých z Európy do USA.
Sociálna politika 21-09-2015

Slovensko uspelo v spore s Komisiou ohľadne sociálnych dávok

Vianočný príspevok a príspevky naviazané na zdravotné postihnutie Slovensko nemusí vyplácať Slovákom žijúcim v iných členských krajinách EÚ a krajinám EHP.
Podnikanie 16-09-2015

Občania EÚ nemusia mať všade nárok na sociálne dávky

Rozsudok Súdneho dvora EÚ pripúšťa, že nepracujúci občania EÚ v inom členskom štáte nemusia dostávať sociálne dávky.

Za nedodržiavanie azylových pravidiel hrozí súd

Minimálne 10 členských štátov dostalo od Európskej komisie list, ktorý má byť „posledným varovaním“ pred začatím konania o neplnení povinností v oblasti azylového práva.
Veda a inovácie 06-08-2015

Google odmietol šírenie práva byť zabudnutý

Francúzsky úrad na ochranu osobných údajov prikázal americkej spoločnosti rozšírenie európskeho práva byť zabudnutý aj na ostatné regionálne mutácie najznámejšieho vyhľadávača.
Veda a inovácie 22-07-2015

Aplikáciu Uber preskúma Súdny dvor EÚ

On-line taxislužba vyvoláva kontroverzie po celom svete. Prípad zo Španielska sa preniesol na celoeurópsku úroveň.
Sociálna politika 21-07-2015

Súdny dvor: Cudzinca môžete po rozvode z EÚ vyhostiť

Ak občan EÚ opustí členskú krajinu, kde so svojim manželom z tretej krajiny býval a rozvedie sa, cudzinec stráca právo na pobyt, potvrdil Súdny dvor.
Rovnosť šancí 17-07-2015

Nedostupné elektromery môžu byť dikrimináciou

Umiestnením elektrometrov v nedostupnej výške na miestach obývaných prevažne Rómami sa spoločnosť ČEZ RB mohla dopustiť diskriminácie, hovorí Súdny dvor EÚ.

Európsky súd: ECB neprekročila právomoci

Vybočila Európska centrálna banka zo svojho mandátu, keď pomohla vládam eurozóny štátov nákupom ich dlhopisov na sekundárnom trhu? Európsky súdny dvor tvrdí, že nie.
Budúcnosť EÚ 28-04-2015

Súd obmedzil právo Komisie stiahnuť legislatívny návrh

Toto rozhodnutie môže obmedziť snahu Európskej komisie o znižovanie regulačnej záťaže.

Google zvažuje, či právo byť zabudnutý platí celosvetovo

Žiadosti Európanov o vymazanie osobných údajov z vyhľadávania môžu byť v konflikte s právom na informácie pre zvyšný svet.
Sociálna politika 12-11-2014

Členské štáty EÚ nemusia vyplácať sociálne dávky nepracujúcim imigrantom

Súdny dvor Európskej únie včera rozhodol, že Nemecko môže osoby, ktoré si v krajine nehľadajú prácu, vylúčiť z poberania základných dávok. Mohol by to byť prielom v otázke sociálneho turizmu.
Energetika 04-08-2014

Poľsko je pre bridlicový plyn na ceste pred Súdny dvor EÚ

Komisia otvorila konanie proti Poľsku, ktoré pozmenilo právne predpisy tak, že prieskumné vrty na bridlicový plyn môžu siahať až do hĺbky 5 000 m a to bez posúdenia možných dopadov na životné prostredie.

Právo byť zabudnutý môže mať netušené následky

Prekvapivé množstvo občanov, ktorí vymazanie z internetového vyhľadávania žiadajú, vytvára vlastnú formu cenzúry.
Podnikanie 16-05-2014

Súdny dvor potvrdil miliónovú pokutu pre 1. garantovanú

Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu potvrdil povinnosť slovenskej spoločnosti 1. garantovaná, a. s., uhradiť pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže.
Daňová politika 30-04-2014

Británia nevzdáva boj proti transakčnej dani

Veľká Británia nemieni vzdať svoj boj proti dani z finančných transakcií, a to napriek zamietnutiu jej sťažnosti Súdnym dvorom EÚ na posilnenú spoluprácu 11 krajín v tejto oblasti.
Daňová politika 25-04-2014

Transakčná daň: Súdny dvor EÚ zrejme zamietne sťažnosť Británie

Sťažnosť, s ktorou sa obrátila Veľká Británia na Súdny dvor EÚ, kvôli plánu 11 členov eurozóny zaviesť daň z finančných transakcií, by mohla byť podľa právnikov zamietnutá. Verdikt Súdneho dvora sa očakáva budúci týždeň.

Súd označil zber osobných údajov podľa smernice EÚ za ilegálny

Smernica o uchovávaní údajov z telekomunikácie je vo „veľmi vážnom rozpore“ so základným ľudským právom na súkromie, rozhodol Súdny dvor EÚ. Zlyhal tak zámer EÚ podporiť vyšetrovanie a stíhanie trestných činov.
Sociálna politika 25-04-2013

Komisia žaluje Slovensko za nevyplatený vianočný dôchodok

Európska exekutíva trvá na tom, že vianočný starobný dôchodok mala Sociálna poisťovňa vyplatiť aj slovenským dôchodcom žijúcim v zahraničí. Slovensko ho nepovažuje za dávku v starobe podľa práva EÚ.
Obehová ekonomika 15-01-2013

Súdny dvor EÚ vyhovel Pezinčanom v kauze skládky

Súdny dvor EÚ rozhodol v kauze skládky komunálneho odpadu v neprospech Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný environmentálny vplyv.
Obehová ekonomika 15-01-2013

Súdny dvor EÚ vyhovel Pezinčanom v kauze skládky

Súdny dvor EÚ rozhodol v kauze skládky komunálneho odpadu v neprospech Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný environmentálny vplyv.
Veda a inovácie 23-11-2012

Rada ustúpila ohľadom jednotného patentu europoslancom

Europoslanci uzavreli so zástupcami členských štátov neformálnu dohodu ohľadom jednotného európskeho patentu. Súdny dvor EÚ by si mal ponechať svoje kompetencie. Informuje o tom portál Science|Business.

Slovensko mohlo zastaviť maďarského prezidenta

Súdny dvor EÚ potvrdil, že Slovensko konalo oprávnene, keď odmietlo vstup maďarskej hlave štátu hoci svoje rozhodnutie zdôvodilo nesprávne.