TÉMA: e-democracy

Úspešné projekty elektronickej demokracie

„Elektronická demokracia“ alebo e-Democracy je proces, v ktorom je využívanie demokratických práv občanov podporené využívaním moderných informačno-komunikačných technológií (ICT).