TÉMA: e-Health

ITAPA 2008: e-Government, e-Health, e-Education

Včera večer sa skončil medzinárodný kongres Itapa 2008. Počas druhého dňa jeho účastníci prezentovali riešenia aj v oblastiach elektronického zdravotníctva a elektronického vzdelávania. Do diskusií sa zapojili aj experti OECD. Počas Itapy sa udelili ceny pre najlepšie slovenské projekty v oblasti informatizácie verejnej správy.

Chronické ochorenia budú liečiť počítače

Telemedicína a inovatívne IT technológie sú kľúčom k starostlivosti o ľudské zdravie, myslia si účastníci výročnej konferencie "EU eHealth 2008."

Informačné technológie zvyšujú kvalitu života seniorov

EÚ bude prostredníctvom informačných a komunikačných technológií zvyšovať kvalitu života starších a zdravotne postihnutých občanov. Slovensko sa k tomuto projektu zatiaľ nepripojí.
Zdravotníctvo 05-02-2008

eHealth: Prehnaný dôraz na informačné technológie

Menej sa sústrediť na informačné technológie a viac na celkovú organizačnú zmenu a efektivitu manažmentu. To o stratégii eHealth predbežne konštatuje Komisia.

Kedy budú slovenskí lekári liečiť digitálne?

Spoločnosť IBM predstavila systém 3-D ASME ešte na konci leta. Jeho prínosy by mali využívať aj slovenskí lekári, avšak nevyhnutným predpokladom je skorý rozvoj zdravotníckych informačných systémov. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo prvý krok - plán na vytvorenie elektronickej zdravotníckej karty.
Zdravotníctvo 17-09-2007

Riešenia e-health v domácej starostlivosti

Finančné výzvy, ktorým čelia zdravotné systémy, vedú k zvýšenej miere využívania domácich tele-health riešení. Tvrdí to správa o prieskume trhu z pera Datamonitor-u.
Zdravotníctvo 30-07-2007

Elektronické čipy pre e-Health

Komisia sa rozhodla preskúmať možnosti použitia RFID – vysokofrekvenčnej identifikácie v zdravotníctve. Tá sa používa v nemocniciach ba identifikáciu pacientov, ale aj na označovanie farmaceutických produktov.

Komisia k interoperabilite e-healthu

Nefungujúce prepojenie v systéme poskytovania zdravotných služieb, ktorými sú elektronická dokumentácia pacientov, či údaje rýchlej lekárskej pomoci, považuje Komisia za vážnu prekážku uplatňovania e-health v Únii. 16. júla oznámila EK začiatok verejného pripomienkovania s výhľadom prijatia konkrétnych usmernení ešte v tomto roku.
Regionálny rozvoj 20-07-2007

Eurofondy: informatizácia bez zdravotníctva

Finálna verzia operačného programu Informatizácia spoločnosti nebude v Bruseli schválená skôr ako v auguste.
Zdravotníctvo 26-06-2006

Priemysel má záujem na online zdravotníctve

Nová priemyselná aliancia spája IKT spoločnosti, výrobcov zdravotníckych zariadení a spoločnosti, venujúce sa fitness a farmácii, s cieľom zabezpečiť nerušený prenos údajov pacientov.