TÉMA: eac

InzerciaKomerčný obsah
29-05-2017

Youth against corruption

Projekt „Youth against corruption“ si stanovil za cieľ aktívne zapojiť mladých ľudí do boja proti korupcii, šíriť informácie týkajúce sa všetkých druhov korupcie a v neposlednom rade predstaviť študentom účinné prostriedky a metódy ako bojovať proti korupcii. Keďže mladí ľudia...
InzerciaKomerčný obsah

Vyšehradské mládežnícke fórum v Banskej Bystrici už po štvrtýkrát

Vyšehradské mládežnícke fórum (VYF) sa už po štvrtýkrát vracia do srdca Slovenska, Banskej Bystrice. VYF sa uskutoční v dňoch 2. – 4. decembra za účasti mladých akademikov a odborníkov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny.
InzerciaKomerčný obsah

Slovensko odovzdáva svoje skúsenosti vo svete

“Na príklade Slovenska by sme chceli demonštrovať ako môže byť malá krajina úspešná a tak môže slúžiť ako príklad pre ostatných,“ uviedol v pondelok 12. novembra v Čiernej Hore exminister obrany Jaroslav Baška.

Slovensko má o Afganistane „len povrchné predstavy“

Do štátov Európskej únie vrátane Slovenska sa dostávajú z Afganistanu len sprostredkované správy, ktoré často skresľujú situáciu v krajine. Kľúčom k pochopeniu tamojšej kultúry a skutočného stavu je preto najmä odstraňovanie vzájomných komunikačných bariér.
Budúcnosť EÚ 16-11-2009

Cenu EurActiv získalo aj Euroatlantické centrum

Vo štvrtok minulý týždeň odovzdával EurActiv v Bruseli ceny za podporu národných diskusií o Európe. Jednu z nich získalo aj Euroatlantické centrum.
Budúcnosť EÚ 27-04-2009

Michal Kovács: Treba sa preniesť cez historické sentimenty

S Michalom Kovácsom, viceprezidentom mládežníckeho občianskeho združenia Euroatlantické centrum, sme sa rozprávali o zámeroch a očakávaniach včera (26.4.) skončeného Maďarsko-slovenského mládežníckeho kongresu, ktorý sa konal v slovenskom Komárne a maďarskom Komárome.

Študenti: Vízia pre Úniu

Rada EÚ sa dohodla na vytvorení spoločného diplomatického zastúpenia Únie. V otázke rozširovania sa Britom nepodarilo presadiť „plán B“ – zabezpečenie rozšírenia Únie aj bez ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Nešlo však o skutočné rokovania, ale o Modelové zasadnutie Rady EÚ študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Mladá balkánska generácia vyzýva k spolupráci

Štátna tajomníčka MZV Diana Štrofová včera vypravila z Bratislavy do Záhrebu konferenčný vlak GLOBSEC Express. V ňom diskutovala mladá generácia lídrov všetkých balkánkych krajín o budúcnosti regiónu. Ich cieľom bolo vyslať jasný signál politickým predstaviteľom svojich krajín k spolupráci.

B. Bottesini: Neposielajte e-mail, pokiaľ by ste nechceli, aby ho všetci videli

Brian J. Bottesini je sieťovým inžinierom, expertom na bezpečnosť informácií. Pôvodom Američan, pracuje v Consultation, Command and Control Agency NATO. EurActiv sa s ním rozprával na seminári "Kyberterorizmus: Fakt alebo fikcia?!" organizovanom Euroatlantickým centrom v rámci cyklu National Security Table.

Význam Washingtonskej zmluvy pre bezpečnosť a mier po 2. svetovej vojne

Podľa niektorých Washingtonská zmluva nebola vôbec potrebná. Ba dokonca, vraj to kvôli nej bola Európa rozdelená 40 rokov, údajne to ona ohrozila mier po 2. svetovej vojne. Niektorí zase tvrdia, že nepriniesla nič nové. To, čo údajne priniesla Európe, teda viac kooperácie, menej konfliktu a vo vzťahu k nebezpečenstvu expanzie komunizmu na Západ ochranu zo strany Spojených štátov, to vraj Európa mala aj bez Washingtonskej zmluvy.
Kultúra a médiá 06-06-2007

Výzva DG EAC 08/07 Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008

Rok 2008 bude Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. V apríli vyhlásila EK obmedzenú výzvu, ktorá bude pod gesciou Ministerstva kultúry a KKB Slovensko.
Kultúra a médiá 06-06-2007

DG EAC 07/07: Otvorená výzva pre Európsky rok medzikultúrneho dialógu

Rok 2008 ako Európsky rok medzikultúrneho dialógu je podporený výzvou EK pre emblematické akcie a iniciatívy, ktorá končí 31. júla 2007.

Stav bezpečnostného prostredia a bezpečnostné hrozby

Autor sa v analýze pokúša stručne analyzovať stav súčasného bezpečnostného prostredia a sumarizovať aktuálne bezpečnostné hrozby.
Vonkajšie vzťahy 06-04-2006

Európska únia – s Tureckom, alebo bez neho?

Autor porovnáva pripravenosť Turecka na vstup do EÚ s pripravenosťou krajín strednej a východnej Európy v roku 2004.
Fosílne palivá 24-03-2006

Rusko-ukrajinská „plynová vojna“

Analýza sa pozerá na pozadie nedávnej rusko-ukrajinskej plynovej vojny. Zaoberá sa tiež niektorými implikáciami pre EÚ.
Regionálny rozvoj 16-03-2006

O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013

Analýza hodnotí budúcnosť regionálnej politiky EÚ a kontext jej reformy.

Aliante 2006 – medzinárodná súťaž pre stredoškolákov

Euratlantické centrum spoluorganizuje súťaž pre študentov stredných škôl Aliante 2006. Účastníci si v nej budú môcť otestovať svoje vedomosti z oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky, ale aj celkovú fyzickú a psychickú znatnosť.
Vonkajšie vzťahy 07-12-2005

Spojené štáty a Európa – nerovnakí a predsa podobní

V rozsiahlej analýze sa autor pozerá na stav a perspektívu transatlantických vzťahov. Čo brehy Atlantiku rozdeľuje a čo spája?
24-11-2005

Ďalší míľnik na ceste k riešeniu Kosovskej otázky?

Autor hodnotí prínos Eideho správy pre politické riešenie budúcnosti Kosova. Konštatuje, že je potrebné, no zložité, naplnenie princípu „štatút a štandardy zároveň“.

Formovanie globálneho bezpečnostného prostredia: staré inštitúcie pre nové misie

V príspevku, ktorý odznel na konferencii GLOBSEC v Bratislave, autorka skúma, ako je možné prispôsobiť staré bezpečnostné inštitúcie novým výzvam.
Vonkajšie vzťahy 10-11-2005

Spoločné hodnoty, spoločné výzvy

V obsiahlej analýze skúma autor hlbšie príčiny spoločných záujmov USA a EÚ, ale aj ich rozdielov. Z tejto pozície hodnotí budúce scenáre transatlantického vzťahu.
Vonkajšie vzťahy 09-11-2005

Non-amerikanizmus v Európskej únii

Autor sa pozerá na úlohu, ktorú pri tvorbe európskych politík zohráva antiamerikanizmus. Hodnotí, akú úlohu by v tejto debate mohli zohrať noví členovia EÚ a NATO.

Vnímanie členstva v NATO

Ako vníma slovenská verejnosť NATO? Ako vidí spoluprácu USA a EÚ a kde by malo v transatlantických vzťahoch stáť Slovensko? Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď autori analýzy, ktorá je vybratou časťou publikácie IVO „Euroatlantická integrácia Slovenska – rok po“.
Vonkajšie vzťahy 05-11-2005

Transatlantická skupina pre boj za slobodu

V článku publikovanom pôvodne v denníku Financial Times hovorí autor o spôsobe, akým by mohla Európa prispieť americkej stratégii „rozširovania slobody“ a tým ju urobiť uskutočniteľnejšou.