TÉMA: eac

Význam Washingtonskej zmluvy pre bezpečnosť a mier po 2. svetovej vojne

Podľa niektorých Washingtonská zmluva nebola vôbec potrebná. Ba dokonca, vraj to kvôli nej bola Európa rozdelená 40 rokov, údajne to ona ohrozila mier po 2. svetovej vojne. Niektorí zase tvrdia, že nepriniesla nič nové. To, čo údajne priniesla Európe, teda viac kooperácie, menej konfliktu a vo vzťahu k nebezpečenstvu expanzie komunizmu na Západ ochranu zo strany Spojených štátov, to vraj Európa mala aj bez Washingtonskej zmluvy.

Stav bezpečnostného prostredia a bezpečnostné hrozby

Autor sa v analýze pokúša stručne analyzovať stav súčasného bezpečnostného prostredia a sumarizovať aktuálne bezpečnostné hrozby.
Vonkajšie vzťahy 06-04-2006

Európska únia – s Tureckom, alebo bez neho?

Autor porovnáva pripravenosť Turecka na vstup do EÚ s pripravenosťou krajín strednej a východnej Európy v roku 2004.
Fosílne palivá 24-03-2006

Rusko-ukrajinská „plynová vojna“

Analýza sa pozerá na pozadie nedávnej rusko-ukrajinskej plynovej vojny. Zaoberá sa tiež niektorými implikáciami pre EÚ.
Regionálny rozvoj 16-03-2006

O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013

Analýza hodnotí budúcnosť regionálnej politiky EÚ a kontext jej reformy.
Vonkajšie vzťahy 07-12-2005

Spojené štáty a Európa – nerovnakí a predsa podobní

V rozsiahlej analýze sa autor pozerá na stav a perspektívu transatlantických vzťahov. Čo brehy Atlantiku rozdeľuje a čo spája?
24-11-2005

Ďalší míľnik na ceste k riešeniu Kosovskej otázky?

Autor hodnotí prínos Eideho správy pre politické riešenie budúcnosti Kosova. Konštatuje, že je potrebné, no zložité, naplnenie princípu „štatút a štandardy zároveň“.

Formovanie globálneho bezpečnostného prostredia: staré inštitúcie pre nové misie

V príspevku, ktorý odznel na konferencii GLOBSEC v Bratislave, autorka skúma, ako je možné prispôsobiť staré bezpečnostné inštitúcie novým výzvam.
Vonkajšie vzťahy 10-11-2005

Spoločné hodnoty, spoločné výzvy

V obsiahlej analýze skúma autor hlbšie príčiny spoločných záujmov USA a EÚ, ale aj ich rozdielov. Z tejto pozície hodnotí budúce scenáre transatlantického vzťahu.
Vonkajšie vzťahy 09-11-2005

Non-amerikanizmus v Európskej únii

Autor sa pozerá na úlohu, ktorú pri tvorbe európskych politík zohráva antiamerikanizmus. Hodnotí, akú úlohu by v tejto debate mohli zohrať noví členovia EÚ a NATO.

Vnímanie členstva v NATO

Ako vníma slovenská verejnosť NATO? Ako vidí spoluprácu USA a EÚ a kde by malo v transatlantických vzťahoch stáť Slovensko? Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď autori analýzy, ktorá je vybratou časťou publikácie IVO „Euroatlantická integrácia Slovenska – rok po“.
Vonkajšie vzťahy 05-11-2005

Transatlantická skupina pre boj za slobodu

V článku publikovanom pôvodne v denníku Financial Times hovorí autor o spôsobe, akým by mohla Európa prispieť americkej stratégii „rozširovania slobody“ a tým ju urobiť uskutočniteľnejšou.

Aké komunikačné stratégie pre bezpečnosť a Ozbrojené sily?

V analýze hľadá autor, poradca štátneho tajomníka ministerstva obrany, odpoveď na otázku, ako má vyzerať efektívna komunikačná stratégia slovenskej profesionálnej armády.
Vonkajšie vzťahy 23-09-2005

Existuje niečo také ako Medzinárodné spoločenstvo?

Je „medzinárodné spoločenstvo“ niečím reálnym, alebo len skratkou používanou novinármi? V závere analýzy autor konštatuje, že „medzinárodné spoločenstvo určite existuje, ale otázka kto ho predstavuje, si vyžaduje v každom prípade ad hoc odpovede“.

„Veľká hra“ alebo teroristické útoky na Londýn ako súčasť veľkého plánu

Aké boli bezprostredné príčiny teroristických útokov v Londýne? Aké sú plány ich organizátorov? Ako majú na podobné činy reagovať krajiny „Západu“? Autor komentára sa snaží hľadať odpovede na podobné otázky a sám sa pýta, či nie je cieľom terorizmu meniť aj zasiahnuté krajiny.

Teroristický útok v Londýne

V komentári autor porovnáva dopady a súvislosti teroristických útokov v Londýne zo 7. júla 2005 s minuloročnými útokmi v Madride.
Budúcnosť EÚ 23-06-2005

Quo vadis, Európa?

Na pozadí neúspešného summitu EÚ 16. a 17. júna 2005 hodnotí autor úlohy, ktoré stoja pred britským predsedníctvom, ale aj hlbšie zmeny prebiehajúce v procese európskej integrácie.

Technologický pokrok vo vojenskej oblasti a jeho dopad na vedenie asymetrických konfliktov a ich ekonomizáciu

„Vedenie moderných symetrických ozbrojených konfliktov je v súčasnosti veľmi drahá záležitosť.“ Na pozadí tohto konštatovania autor analyzuje dopad technologického pokroku na vojenské myslenie v 21. storočí.
Budúcnosť EÚ 20-05-2005

Bude to práve Francúzsko?

Autor hodnotí možnosť neschválenia ústavnej zmluvy EÚ vo Francúzsku a menuje niektoré riziká ratifikačného procesu v iných členských krajinách.
09-05-2005

Chorvátsko a EÚ

Zdá sa, že Chorvátsko sa zabrzdilo tesne pred vstupom do predsiene k členstvu v EÚ. V analýze autor mapuje postoje jednotlivých aktérov a hodnotí otázku, ktorá nie je len technická, ale aj silno emocionálna.

Globálny terorizmus – recenzia

Autor recenzuje knihu mladého politológa Martina Sviatka „Globálny terorizmus“ zaoberajúcu sa fenoménom, ktorý „svojim charakterom prekračuje hranice národných štátov, a stáva sa tak destabilizujúcim prvkom celých geografických svetových regiónov“.

Globálny terorizmus – skutočne vágny pojem?

V obsiahlej analýze hľadá autor definíciu v poslednom čase jedného z najpoužívanejších pojmov medzinárodných vzťahov - globálneho terorizmu.
Vonkajšie vzťahy 02-03-2005

Slovensko a jeho zahranično-politická orientácia

V súvislosti so summitom ruského a amerického prezidenta na Slovensku sa autor v komentári pýta, či je slovenská politika naozaj „proamerická a protiruská“.