TÉMA: eafrd

Regionálny rozvoj 20-09-2013

Komisia predstavila novú lesnú stratégiu

Stratégia pre lesy a súvisiace drevospracujúce odvetvia má prispieť k tvorbe pracovných miest na vidieku a zároveň chrániť ekosystémy.
Poľnohospodárstvo 18-10-2011

Brusel zatiaľ jasne neurčil budúce výdaje na vidiek

Návrh týkajúci sa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý by mal v období 2014-2020 dosiahnuť objem 101,2 miliardy eur, obsahuje len málo špecifík o tom ako sa majú tieto financie minúť.