TÉMA: echr

Vonkajšie vzťahy 02-01-2013

Turecko obviňuje EÚ zo zaslepenosti

Turecko obvinilo Európsku úniu z predpojatosti a zaslepenosti voči tejto kandidátskej krajine a vydalo vlastnú správu o reformnom pokroku za posledný rok. Európsky súd pre ľudské práva v decembri rozhodol v prípade obmedzovania slobody prejavu v neprospech Ankary.
Vonkajšie vzťahy 02-01-2013

Turecko obviňuje EÚ zo zaslepenosti

Turecko obvinilo Európsku úniu z predpojatosti a zaslepenosti voči tejto kandidátskej krajine a vydalo vlastnú správu o reformnom pokroku za posledný rok. Európsky súd pre ľudské práva v decembri rozhodol v prípade obmedzovania slobody prejavu v neprospech Ankary.

Grécko zaostáva v spravodlivom riešení sporov

Grécko, Bulharsko, Poľsko a Rumunsko sú na chvoste rebríčka krajín EÚ pokiaľ ide o spravodlivé riešenie sporov. Vyplýva to z prieskumu prípadov, ktoré rieši Európsky súd pre ľudské práva.
Vonkajšie vzťahy 26-07-2006

Turecko nerešpektuje slobodu prejavu

Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Turecko za súdne stíhanie redaktora a majiteľa tureckého denníka za pro-kurdský obsah.