TÉMA: Ecofin

Ekonomika 17-05-2004

Nestabilnosť Paktu stability

Autorka analyzuje súčasnú debatu o budúcnosti Paktu stability a rastu a všíma si rozdielne pohľady Európskej komisie a Rady na jeho fungovanie.